Staroegyptské hieroglyfy rozluštil pomocí tzv. Rossetské desky na počátku 19. stol. francouzský archeolog Jean François Champollion, který tomuto bádání zasvětil takřka celý svůj život. Psacím materiálem, na který staří Egypťané tímto typem písma psali, byla jednak ostraka, tedy hliněné střepy, a samozřejmě více známy papyrus – jeden z prvních psacích materiálů vůbec. Během této výtvarné dílny si děti vyzkouší psaní staroegyptských hieroglyfů jak na papyrus, tak i hliněná ostraka. Druhá část výtvarné dílny bude věnována tvorbě vešebtů, tedy sošek sluhů, kteří byli spolu se zesnulými pohřbíváni v hrobkách a zastupovali panovníky v plnění jejich pracovních povinností. Sošky vešebtů byly zdobeny zádušními texty. Tyto sošky si během výtvarné dílny vyrobíme a text do nich přepíšeme.


Vstupné: 90 Kč