Konec letošního léta strávíme výpravou do jiného času i místa – cestování začneme v dalekém Vietnamu, odkud nás buddhistický mnich přenese do dob dávno minulých. Během pěti dní se dozvíme zajímavosti o životě místních obyvatel, vyzkoušíme si jejich řemesla i umělecké techniky, zahrajeme si oblíbené hry a nebude chybět ani dostatečné množství pohybových aktivit. Seznámíme se s tajemnými asijskými mýty a na konci celého týdne, pokud se nám podaří splnit všechny úkoly, které nám kouzelný mnich zadal, odhalíme tajemství ztraceného pokladu sester Trungových.

Příměstský tábor bude tematicky navazovat na výstavu Vietnam blízký a vzdálený.

Program bude probíhat v celém areálu Náprstkova muzea (ve výstavách, výtvarném ateliéru a ve venkovních prostorách).


Věk: 7–12 let (kapacita je omezená – max. 15 dětí)   KAPACITA TÁBORA JE JIŽ NAPLNĚNA! JE MOŽNÉ SE PŘIHLÁSIT POUZE JAKO NÁHRADNÍK.
Cena: 2.900 Kč/dítě (pondělí–pátek)
Speciální cena: 2.500 Kč/dítě (pondělí–pátek) – pouze pro sourozence, kteří jsou přihlášeni ve stejném termínu
Termín a čas konání: 26.–30. 8. 2024, 8:30–16:30 hod., sraz účastníků vždy na nádvoří Náprstkova muzea, Betlémské náměstí 1, Praha 1
Pro děti je zajištěn oběd a pitný režim.
Informace: jana.michalicova@nm.cz a tereza.zbankova@nm.cz


Do 3 pracovních dnů od vyplnění elektronické přihlášky Vám zašleme na e-mail závazné potvrzení rezervace místa na příměstském táboře a variabilní symbol k uhrazení ceny tábora na účet muzea. Přihláška nabývá své platnosti v momentě připsání platby na účet Národního muzea. Platbu je nutné uhradit do 7 dnů od obdržení variabilního symbolu, v opačném případě Vaše rezervace propadá.


STORNO podmínky:

  • Odhlásíte-li dítě 3–1 den před začátkem konáním programu, storno poplatek činí 100 % z ceny.
  • Odhlásíte-li dítě 4–7 dní před začátkem konání programu, storno poplatek činí 50 % z ceny.
  • Odhlásíte-li dítě 8 a více dní před začátkem konání programu, storno poplatek činí 30 % z ceny.

Nemůže-li se dítě tábora účastnit ze zdravotních důvodů nebo onemocní-li během tábora, storno poplatek činí 30 % z ceny. V tomto případě je nutné doložit potvrzení od lékaře.

V případě zajištění náhradníka z Vaší strany storno poplatek neúčtujeme.

 

Přihláška

Jméno a příjmení dítěte
Datum narození
Bydliště
Jméno a příjmení rodiče (zákonného zástupce)
Telefon (rodiče)
E-mail (rodiče)
Cena příměstského tábora bude uhrazena
V případě požadavku na zaslání faktury pro Vašeho zaměstnavatele uveďte jeho přesnou fakturační adresu