Vydejte se o prázdninách na dobrodružnou misi napříč světadíly!

Ať již v kůži japonských samurajů, afrických beduínů, prérijních indiánů nebo aztéckých válečníků, každý den se vypravíme do vzdálených koutů světa. Prozkoumáme tamější kultury, každodenní život jejich obyvatel, přírodní podmínky i duchovní svět. Společně budeme bojovat proti zrádným nepřátelům, dobyvatelům či zlým duchům a démonům. O zábavu bude postaráno a děti se budou moci vyjádřit prostřednictvím rozmanitých pohybových a uměleckých aktivit. Vyrobí si tradiční ozdoby, amulety a výzbroj rozličných kultur. Těšit se mohou i na celotáborovou hru, při které si vyzkouší své nabyté dovednosti.

Letní tábor bude tematicky navazovat na probíhající výstavu Tváře války a na stálou expozici Austrálie a Oceánie.

Program bude probíhat v celém areálu Náprstkova muzea (ve výstavách, výtvarném ateliéru a ve venkovních prostorách).


KAPACITA NAPLNĚNA!

Věk: 8–12 let (kapacita je omezená – max. 15 dětí)
Cena: 2.400 Kč/dítě (pondělí–pátek)
Speciální cena: 2.200 Kč/dítě (pondělí–pátek) – pouze pro sourozence, kteří jsou přihlášeni ve stejném termínu
Termín a čas konání: 23.–27. 8. 2021, 8.30–16.30 h, sraz účastníků vždy na nádvoří Náprstkova muzea, Betlémské náměstí 1, Praha 1
Pro děti je zajištěn oběd a pitný režim.
Informace: tereza.zbankova@nm.cz a julie.tomsova@nm.cz, tel.: 224 497 511

Do 3 pracovních dnů od vyplnění elektronické přihlášky Vám zašleme na email závazné potvrzení rezervace místa na příměstském táboře a variabilní symbol k uhrazení ceny tábora na účet muzea. Přihláška nabývá své platnosti v momentě připsání platby na účet Národního muzea. Platbu je nutné uhradit do 7 dnů od obdržení variabilního symbolu, v opačném případě Vaše rezervace propadá.


STORNO podmínky:

  • Odhlásíte-li dítě 3–1 den před začátkem konáním programu, storno poplatek činí 100 % z ceny.
  • Odhlásíte-li dítě 4–7 dní před začátkem konání programu, storno poplatek činí 50 % z ceny.
  • Odhlásíte-li dítě 8 a více dní před začátkem konání programu, storno poplatek činí 30 % z ceny.

Nemůže-li se dítě tábora účastnit ze zdravotních důvodů nebo onemocní-li během tábora, storno poplatek činí 30 % z ceny. V tomto případě je nutné doložit potvrzení od lékaře.

V případě zajištění náhradníka z Vaší strany storno poplatek neúčtujeme.

Přihláška na příměstský tábor Prázdniny v Náprstkově muzeu od 23. 8. do 27. 8. 2021

Jméno a příjmení dítěte
Datum narození
Bydliště
Jméno rodiče (zákonného zástupce)
Telefon (rodiče)
E-mail (rodiče)
Cena příměstského tábora bude uhrazena
V případě požadavku na zaslání faktury pro Vašeho zaměstnavatele uveďte jeho přesnou fakturační adresu