Během letního tábora se společně vypravíme na cestu kolem světa, a to nejen tak ledajakého. Vrátíme se totiž v čase a ocitneme se na počátku 19. století, v době převratného vědeckého pokroku, fantastických technologických vynálezů a rozmachu cestovatelství a turismu. Průvodci v tomto pozoruhodném světě plném možností nám budou hrdinové románu Julese Verna Cesta kolem světa za 80 dní – britský gentleman Phileas Fogg, jeho věrný sluha Passepartout a indická dáma Auda. Vydáme se do vzdálených krajin a budeme poznávat světové kultury. Seznámíme se s každodenním životem jejich obyvatel, přírodními podmínkami i duchovním světem. O zábavu bude postaráno a děti se budou moci vyjádřit prostřednictvím rozmanitých pohybových a uměleckých aktivit. Vyrobí si netradiční upomínkové předměty nebo dárky, a těšit se mohou i na celotáborovou hru. Letní tábor bude tematicky navazovat na aktuální výstavu Cesta kolem světa za 80 dní. Program bude probíhat v celém areálu Náprstkova muzea (ve výstavách, výtvarném ateliéru a ve venkovních prostorách).


Věk: 8–12 let (kapacita je omezená – max. 15 dětí) KAPACITA TÁBORA JE JIŽ NAPLNĚNA!
Cena: 2.400 Kč/dítě (pondělí–pátek)
Speciální cena: 2.200 Kč/dítě (pondělí–pátek) – pouze pro sourozence, kteří jsou přihlášeni ve stejném termínu
Termín a čas konání: 22.–26. 8. 2022, 8.30–16.30 h, sraz účastníků vždy na nádvoří Náprstkova muzea, Betlémské náměstí 1, Praha 1
Pro děti je zajištěn oběd a pitný režim.
Informace: tereza.zbankova@nm.cz a julie.machatova@nm.cz, tel.: 224 497 511

Do 3 pracovních dnů od vyplnění elektronické přihlášky (níže na stránce) Vám zašleme na e-mail závazné potvrzení rezervace místa na příměstském táboře a variabilní symbol k uhrazení ceny tábora na účet muzea. Přihláška nabývá své platnosti v momentě připsání platby na účet Národního muzea. Platbu je nutné uhradit do 7 dnů od obdržení variabilního symbolu, v opačném případě Vaše rezervace propadá.


STORNO podmínky:

  • Odhlásíte-li dítě 3–1 den před začátkem konáním programu, storno poplatek činí 100 % z ceny.
  • Odhlásíte-li dítě 4–7 dní před začátkem konání programu, storno poplatek činí 50 % z ceny.
  • Odhlásíte-li dítě 8 a více dní před začátkem konání programu, storno poplatek činí 30 % z ceny.

Nemůže-li se dítě tábora účastnit ze zdravotních důvodů nebo onemocní-li během tábora, storno poplatek činí 30 % z ceny. V tomto případě je nutné doložit potvrzení od lékaře.

V případě zajištění náhradníka z Vaší strany storno poplatek neúčtujeme.