Vydejte se s námi o prázdninách po stopách Emila Holuba!

Během letního tábora se vypravíme do Afriky a prozkoumáme tento fascinující kontinent společně se slavným českým cestovatelem. Dozvíme se, kam zavedly Holuba jeho výpravy, koho na nich potkal a jaké nejen předměty, ale i znalosti si ze svých cest přivezl. Spolu s naším průvodcem budeme objevovat místní kultury, každodenní život jejich obyvatel, tradiční řemesla i duchovní svět. Seznámíme se také s přírodními podmínkami a ukážeme si, jaká zvířata a rostliny se zde vyskytují. O zábavu bude postaráno a děti se budou moci vyjádřit prostřednictvím rozmanitých pohybových a uměleckých aktivit. Vyrobí si netradiční upomínkové předměty nebo dárky, a těšit se mohou i na celotáborovou hru.

Letní tábor bude tematicky navazovat na aktuální výstavu Emil Holub.

Program bude probíhat v celém areálu Náprstkova muzea (ve výstavách, výtvarném ateliéru a ve venkovních prostorách).


Věk: 8–12 let (kapacita je omezená – max. 15 dětí) KAPACITA TÁBORA JE JIŽ NAPLNĚNA! PŘIJÍMÁME POUZE NÁHRADNÍKY
Cena: 2.900 Kč/dítě (pondělí–pátek)
Speciální cena: 2.500 Kč/dítě (pondělí–pátek) – pouze pro sourozence, kteří jsou přihlášeni ve stejném termínu
Termín a čas konání: 21.–25. 8. 2023, 8.30–16.30 h, sraz účastníků vždy na nádvoří Náprstkova muzea, Betlémské náměstí 1, Praha 1
Pro děti je zajištěn oběd a pitný režim.
Informace: tereza.zbankova@nm.cz a julie.machatova@nm.cz, tel.: 224 497 511

Do 3 pracovních dnů od vyplnění elektronické přihlášky (níže na stránce) Vám zašleme na e-mail závazné potvrzení rezervace místa na příměstském táboře a variabilní symbol k uhrazení ceny tábora na účet muzea. Přihláška nabývá své platnosti v momentě připsání platby na účet Národního muzea. Platbu je nutné uhradit do 7 dnů od obdržení variabilního symbolu, v opačném případě Vaše rezervace propadá.


STORNO podmínky:

  • Odhlásíte-li dítě 3–1 den před začátkem konáním programu, storno poplatek činí 100 % z ceny.
  • Odhlásíte-li dítě 4–7 dní před začátkem konání programu, storno poplatek činí 50 % z ceny.
  • Odhlásíte-li dítě 8 a více dní před začátkem konání programu, storno poplatek činí 30 % z ceny.

Nemůže-li se dítě tábora účastnit ze zdravotních důvodů nebo onemocní-li během tábora, storno poplatek činí 30 % z ceny. V tomto případě je nutné doložit potvrzení od lékaře.

V případě zajištění náhradníka z Vaší strany storno poplatek neúčtujeme.

 

Příměstský tábor Prázdniny v Náprstkově muzeu

Jméno a příjmení dítěte
Datum narození
Bydliště
Jméno a příjmení rodiče (zákonného zástupce)
Telefon (rodiče)
E-mail (rodiče)
Cena příměstského tábora bude uhrazena
V případě požadavku na zaslání faktury pro Vašeho zaměstnavatele uveďte jeho přesnou fakturační adresu