V rámci akce Za tvořením do muzea si děti během tří dopolední vyzkouší aktivity navazující na pestrou paletu netradičních témat nových expozic. Děti se mohou těšit nejen na interaktivní expozice, ale především na kreativní program zaměřený na přírodu, člověka a kulturu: vyzkouší si např. jak se spolu dorozumívají včely, jak se dá vidět ušima nebo jak si vyrobit vlastní krasohled a další tvoření a hry, ve kterých se prolíná poznávání s imaginací. Akce je vhodná pro předškoláky i žáky prvního stupně základní školy.

Termín a čas konání: 11. až 13. 7. 2023, vždy od 8:30 do 12:30 h
Věk: 5–10 let (kapacita je omezena – max. 18 dětí) / Akce se bude konat při minimálním počtu 6 dětí.
Cena: 700 Kč/dítě
Cena se snižuje na 600 Kč v případě sourozence přihlášeného na stejný termín.
Sraz s lektorem: před vstupem do Nové budovy Národního muzea, Vinohradská 52/1, Praha 1.
Stravování: není zajištěno
Další informace: jakub.jehlicka@nm.cz, tel.: 224 497 253

Do 5 pracovních dnů od odeslání elektronické přihlášky (níže na stránce) Vám zašleme na e-mail závazné potvrzení rezervace místa ve vybraném termínu a variabilní symbol a číslo účtu k uhrazení částky za program. Přihláška nabývá své platnosti v momentě připsání platby na účet Národního muzea. Platbu je nutné uhradit do 7 dnů od obdržení variabilního symbolu, v opačném případě Vaše rezervace propadá. Uzávěrka přijímání přihlášek je 7 dní před termínem konání.


STORNO PODMÍNKY:

  • V případě, že se dítě nemůže zúčastnit ze zdravotních důvodů, storno poplatek činí 30 % z ceny (nutno doložit potvrzením od lékaře).
  • V případě zrušení akce ze strany Národního muzea vrátí Národní muzeum platbu v plné výši.
  • V jiných případech se poplatek nevrací.

 

Přihláška

Jméno a příjmení dítěte
Datum narození
Bydliště
Jméno a příjmení rodiče (zákonného zástupce)
E-mail (rodiče)
Telefon (rodiče)
Účast sourozence
Jméno sourozence (účastní-li se)