Objevení ložisek diamantů přivedlo do jižní Afriky velké množství evropských přistěhovalců. Kolonizační ambice šly v druhé polovině 19. století ruku v ruce s potřebou zmapovat nově osídlovaná území. Rozmach cestovatelských výprav reprezentuje nejen v českém, ale i světovém měřítku právě Emil Holub. Prostřednictvím jeho osudů, a především jeho dvou afrických výstav žáci porozumí motivacím koloniálních cestovatelů i přínosu jejich díla pro poznání afrického kontinentu a tamních kultur. Během lektorovaného programu společně zhodnotíme osobnost slavného cestovatele nejen pohledem dobových stereotypů, mýtů a legend, ale i z dnešní, mnohdy kritické, perspektivy.

Rezervaci programu je třeba vždy potvrdit i písemně e-mailem, pouhá telefonická rezervace nestačí. Bez písemného potvrzení nebude na rezervaci brán zřetel. 

Objednávky: npm.vzdelavani@nm.cz

Vzdělávací obor: Dějepis, Výchova k občanství, Zeměpis

Klíčová slova: Emil Holub, Afrika, cestovatelé, kolonialismus, etnografie, umění

Výstupy žák: porozumí důvodům, které Evropany vedly ve 2. polovině 19. století ke kolonizaci jižní Afriky, seznámí se s cílem i výsledky Holubových afrických cest, umí kriticky zhodnotit jeho osobnost z dobové, ale i dnešní perspektivy


Cílová skupina
2. stupeň ZŠ

Délka
60 minut, 90 minut

Počet žáků
max. 30

Cena
900 Kč/třída, 3 osoby pedagogického doprovodu zdarma