Filosofický ústav AV ČR
 

Československo nebo Podunajsko? O myšlenkách národního státu a mnohonárodnostního soustátí

Dnes víme, že napětí mezi národy v habsburské monarchii vedlo na počátku 20. století k rozpadu rakousko-uherského soustátí a ke vzniku množství národních států. Často pokládáme tento historický vývoj za samozřejmost a zapomínáme na alternativní představy o soužití národů. Již ve 19. století kritici monarchie – včetně českých vlastenců Františka Palackého a T. G. Masaryka – navrhli federalizaci státu, a postupně vypracovali různá řešení, která měla garantovat kulturní autonomii všem lidem, aniž by se museli rozdělit do kulturně homogenních národních států. V přednášce si položíme otázku, co by se bylo stálo, kdyby habsburské soustátí nebylo díky prohrané válce rozděleno, a kdyby se alternativní vize mohly ve 20. století nepřerušeně rozvíjet.

Přednášející: Joseph Grim Feinberg, Ph.D.vědecký pracovník Oddělení pro studium moderní české filosofie Filosofického ústavu AV ČR
Objednávky: vzdelavani@nm.cz

Místo přednášky: přednáškový sál v Historické budově Národního muzea


Hledání československého lidu. Folklor a modernita

Moderní dějiny nelze pochopit bez konceptu „lidu", jenž měl během politických proměn posledních století nastoupit do vedoucí role ve společnosti. S rozpadem starého feudálního řádu, téměř všichni souhlasili s demokratickým principem, že má vládnout lid. Mnohem komplikovanější však byla otázka, kdo ten lid vlastně je? Ve snaze nalézt odpovědi se mnozí intelektuálové, politici a vědci obraceli k folkloru. Přednášku nám představí politické dějiny Československa právě skrze proměny jeho folklóru.

Přednášející: Joseph Grim Feinberg, Ph.D.vědecký pracovník Oddělení pro studium moderní české filosofie Filosofického ústavu AV ČR
Objednávky: vzdelavani@nm.cz

Místo přednášky: přednáškový sál v Historické budově Národního muzea


Majetek a moc v Česku: politický a sociální vývoj po roce 1989

Sametová revoluce z roku 1989 bývá interpretována jako počátek návratu svobody, demokracie a kapitalismu do Česka. Byl obnoven systém politické moci, kde se základem staly svobodné volby. Práva a svobody nabyly podoby, jakou mívají ve standardních demokratických zemích s právním státem. Jednalo se tedy o pozitivní sociální změnu. Ovšem vedle této interpretace lze o tomto období vyprávět i jiný příběh, protože u návratu ke kapitalistickému hospodářství se po čase začalo ukazovat, že ne vše se vyvíjí tak, jak si obyvatelé Česka asi přáli. Problematická privatizace, převody majetku a vznik nových vrstev vedly k tomu, že se nižším vrstvám společnosti přestala po jistém čase zlepšovat jejich životní situace. Společnost se začala ekonomicky a sociálně rozdělovat. Přednáška se věnuje detailní analýze této druhé strany polistopadového vývoje, kterou zkoumá zejména prostřednictvím rozborů vycházejících z konceptuálního okolí pojmu „elita“ a „oligarchie“.

Přednášející: PhDr. Ondřej Lánský, Ph.D.vědecký pracovník Oddělení pro studium moderní české filosofie Filosofického ústavu AV ČR
Objednávky: vzdelavani@nm.cz

Místo přednášky: přednáškový sál v Historické budově Národního muzea


Politické reformy roku 1968

Hlavním tématem přednášky je nástin intelektuálního pozadí úprav politického režimu ČSSR v roce 1968. Československé reformní snahy se týkaly nejen politického, ale i ekonomického a sociálního života s cílem demokratizovat a pluralizovat sféru politického a veřejného života tak, aby občané měli výraznější vliv na rozhodování a celkový chod státu. V přednášce se zaměříme na klíčová východiska a závěry, se kterými pracoval tzv. Mlynářův politologicko-sociologický tým, a přiblížíme si tuto nerealizovanou reformu politického systému, která se mohla teoreticky i prakticky stát součástí moderních představ o uspořádání veřejného a politického života.

Přednášející: PhDr. Ondřej Lánský, Ph.D.vědecký pracovník Oddělení pro studium moderní české filosofie Filosofického ústavu AV ČR
Objednávky: vzdelavani@nm.cz

Místo přednášky: přednáškový sál v Historické budově Národního muzea


Průběh návštěvy: prosíme školní skupiny, aby do Historické budovy Národního muzea přicházely ideálně s 15minutovým předstihem, který využijí k odbavení na pokladně, odložení osobních věcí v šatně, návštěvě toalety a přesunu na místo setkání s lektorem; žáci by měli být vybaveni pětikorunami sloužícími k obsluze šatních skříněk; sraz s lektory probíhá vždy v prostoru šaten

Před programem či po něm doporučujeme školním skupinám návštěvu expozice Dějiny 20. století, která se nachází ve 4. patře Nové budovy Národního muzea.

POKUD VÁM PO OBJEDNÁNÍ NEPŘIJDE POTVRZUJÍCÍ E-MAIL, PROSÍME KONTAKTUJTE NÁS.

REZERVACE PROGRAMU JE ZÁVAZNÁ. V PŘÍPADĚ, ŽE SE Z JAKÉHOKOLI DŮVODU NEMŮŽETE DOSTAVIT, JE NUTNO REZERVACI ZRUŠIT NA E-MAILU VZDELAVANI@NM.CZ.

Platba: možná v hotovosti i kartou u pokladny či na fakturu

Objednávky: vzdelavani@nm.cz


Cílová skupina
Střední škola

Délka
45 minut

Cena
40 Kč/žák + 900 Kč/třída, 3 osoby pedagogického doprovodu zdarma