Společně se slavným cestovatelem Emilem Holubem budeme objevovat jižní Afriku druhé poloviny 19. století. Během lektorovaného programu se seznámíme s důvody, které tehdy lákaly Evropany k cestám na africký kontinent. Žáci se dozví, kam zavedly Holuba jeho výpravy, koho na nich potkal a jaké znalosti i předměty si z nich přivezl. Mnohé z nich jsou dodnes uloženy ve sbírkách Náprstkova muzea a žáci tak prostřednictvím vystavených vybraných exponátů pochopí význam Holubovy osobnosti a obdivuhodný rozsah i systematičnost jeho díla.

Rezervaci programu je třeba vždy potvrdit i písemně e-mailem, pouhá telefonická rezervace nestačí. Bez písemného potvrzení nebude na rezervaci brán zřetel.

Objednávky: npm.vzdelavani@nm.cz

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět, Člověk a příroda, Umění a kultura

Klíčová slova: Emil Holub, Afrika, cestovatelé, kultura, umění, zvířata

Výstupy žák: porozumí důvodům, které Evropany vedly ve 2. polovině 19. století ke kolonizaci jižní Afriky, seznámí se s cílem i výsledky Holubových afrických cest, dokáže popsat cestovatelův přínos nejen v českém, ale i světovém měřítku


Cílová skupina
1. stupeň ZŠ

Délka
60 minut

Počet žáků
max. 30

Cena
900 Kč/třída, 3 osoby pedagogického doprovodu zdarma