Program probíhá interaktivní formou pod vedením lektora. Žáci uvidí nejvýznamnější exponáty vztahující se ke klíčovým politickým událostem 20. století od první světové války po vstup České republiky do Evropské unie. Společně s lektorem budou diskutovat o příbězích vybraných exponátů a své znalosti si upevní díky samostatné práci s pracovními listy.

Průběh návštěvy: prosíme školní skupiny, aby do Nové budovy Národního muzea přicházely ideálně s 15minutovým předstihem, který využijí k odbavení na pokladně, odložení osobních věcí v šatně, návštěvě toalety a přesunu na místo setkání s lektorem; žáci by měli být vybaveni pětikorunami sloužícími k obsluze šatních skříněk; sraz s lektory probíhá vždy v prostoru šaten

Objednávky: online rezervace níže na stránce

POKUD VÁM PO OBJEDNÁNÍ NEPŘIJDE POTVRZUJÍCÍ E-MAIL, PROSÍME KONTAKTUJTE NÁS.

REZERVACE PROGRAMU JE ZÁVAZNÁ. V PŘÍPADĚ, ŽE SE Z JAKÉHOKOLI DŮVODU NEMŮŽETE DOSTAVIT, JE NUTNO REZERVACI ZRUŠIT NA E-MAILU VZDELAVANI@NM.CZ.

Platba: možná v hotovosti i kartou u pokladny či na fakturu

Kontakt: vzdelavani@nm.cz, tel.: +420 224 497 443

Cílová skupina: 3.–6. třída ZŠ

Klíčová slova: Československo, první a druhá světová válka, komunistický režim, pražské jaro, sametová revoluce

Výstupy žák: Rozumí souvislosti vybraných klíčových exponátů s významnými historickými událostmi českých dějin 20. století, orientuje se v expozici a chápe její význam ve vztahu k historii.


Cílová skupina
1. stupeň ZŠ, 2. stupeň ZŠ

Délka
60 minut

Počet žáků
max. 15 + 3 osoby pedagogického doprovodu

Cena
ZŠ 900 Kč/třída, 3 osoby pedagogického doprovodu zdarma