Podobiznu cestovatele Emila Holuba s jeho typickým kloboukem si asi vybaví většina z nás. Holubovu popularitu dodnes využívají různé umělecké i reklamní projekty, utvářející a zároveň zkreslující cestovatelův současný obraz, místy až kultovního charakteru. Během lektorovaného programu se žáci seznámí s osobnostní slavného cestovatele a dozví se více o jeho afrických výpravách. Představíme si také Holubovy etnografické a přírodovědecké sbírky, a zhodnotíme přínos jeho díla pro poznání afrického kontinentu a tamních kultur. Poté se společně zamyslíme nad tím, jak dnes vnímáme osobnost Emila Holuba a aktivity, které jsou s ním spojené, a jak toto vnímání ovlivňují různé populární mýty, legendy a stereotypy.

Rezervaci programu je třeba vždy potvrdit i písemně e-mailem, pouhá telefonická rezervace nestačí. Bez písemného potvrzení nebude na rezervaci brán zřetel. 

Objednávky: npm.vzdelavani@nm.cz

Vzdělávací obor: Dějepis, Výchova k občanství, Zeměpis

Vzdělávací oblast: Umění a kultura

Výstupy žák: porozumí důvodům, které Evropany vedly ve 2. polovině 19. století ke kolonizaci jižní Afriky, seznámí se s cílem i výsledky Holubových afrických cest, umí kriticky zhodnotit jeho osobnost z dobové, ale i dnešní perspektivy


Cílová skupina
Střední škola

Délka
90 minut

Počet žáků
max. 30

Cena
40 Kč/žák + 900 Kč/třída, 3 osoby pedagogického doprovodu zdarma