Edukační program Hromnice a hromničky přibližuje hravou a interaktivní formou únorový svátek Hromnic, který pro naše předky představoval neoficiální první jarní den. Prostřednictvím zážitkových prvků se děti seznámí nejen s původem oslav svátku, který prošel řadou proměn, ale též s ústní lidovou slovesností, zejména s pranostikami, pověrami, úslovími. Žáci také dokáží lépe pochopit některá témata týkající se řemesel, úzce souvisejících s výrobou svící – s voskařstvím a svíčkařstvím. Program je pojat jako herní procházka, během níž se děti seznamují s vybranými muzejními exponáty a pátrají po třech zatoulaných hromničkách. Druhá fáze programu se odehrává ve výtvarném ateliéru, kde si žáci vyrobí a ozdobí vlastní svíčku.

Objednávky: edukacehm@nm.cz

Vzdělávací oblast: Dítě a společnost, Dítě a svět, Člověk a jeho svět, Člověk a svět práce

Klíčová slova: svátek Hromnic, lidová rčení, úsloví, pranostiky, symbolika plamene, světla a svíce, řemesla voskařství, svíčkařství


Cílová skupina
Mateřská škola, 1. stupeň ZŠ

Délka
90 minut

Počet žáků
max. 25

Cena
MŠ 500 Kč/třída, ZŠ 900 Kč/třída, 3 osoby pedagogického doprovodu zdarma