Jak vypadá tradiční život sibiřských pastevců? A jak se lidé naučili přizpůsobovat tuhým zimám a horkým létům? Odpovědi na tyto otázky se dozvíte na lektorovaném programu Jak se žije na Sibiři, který žákům nejdříve představí podnebí a přírodní bohatství této krajiny. Seznámí je s rostlinnou a zvířecí říší a prostřednictvím muzejních exponátů představí tradiční oděvy a předměty denní potřeby místních kočovných pastevců – zejména Čukčů a obyvatel z jihosibiřské republiky Tuva. Důraz bude kladen nejen na přírodu, zvířata, každodenní život, ale také na duchovní a magické rituály obyvatel Sibiře.

Objednávky: julie.machatova@nm.cz

Klíčová slova: mimoevropské kultury, Sibiř, příroda, řemesla, biomy, každodenní život

Výstupy žák: má představu o místní přírodě a podnebí; dokáže rozeznat tajgu od tundry; ví, kde se nachází Sibiř; zná místní řemesla; dokáže charakterizovat šamanismus a magii


Cílová skupina
1. stupeň ZŠ, 2. stupeň ZŠ

Délka
60 minut

Počet žáků
max. 30

Cena
900 Kč/třída, 3 osoby pedagogického doprovodu zdarma