Lektorovaný program seznámí žáky s expozicí Dějiny 20. století a jejími nejvýznamnějšími exponáty. Důraz bude kladen na období 1. světové války a meziválečného Československa a pozornost bude věnována české i slovenské perspektivě. Žáci se seznámí se slovenskými dějinami, kulturou, jazykem a významnými osobnostmi slovenské historie a umění. Na prohlídku naváže workshop inspirovaný badatelsky orientovanou výukou, ve kterém se žáci na základě historických pramenů budou pokoušet zodpovědět otázku, jak se vyvíjely představy Čechů a Slováků o společném státě. 

Průběh návštěvy: prosíme školní skupiny, aby do Nové budovy Národního muzea přicházely ideálně s 15minutovým předstihem, který využijí k odbavení u pokladny, odložení osobních věcí v šatně, návštěvě toalety a přesunu na místo setkání s lektorem; žáci by měli být vybaveni pětikorunami sloužícími k obsluze šatních skříněk; sraz s lektory probíhá vždy v prostoru šaten

Objednávky:  vzdelavani@nm.cz – pouze pondělí a středy

POKUD VÁM PO OBJEDNÁNÍ NEPŘIJDE POTVRZUJÍCÍ E-MAIL, PROSÍME KONTAKTUJTE NÁS.

REZERVACE PROGRAMU JE ZÁVAZNÁ. V PŘÍPADĚ, ŽE SE Z JAKÉHOKOLI DŮVODU NEMŮŽETE DOSTAVIT, JE NUTNO REZERVACI ZRUŠIT NA E-MAILU VZDELAVANI@NM.CZ.

Platba: možná v hotovosti či kartou u pokladny, případně na fakturu

Kontakt: vzdelavani@nm.cz, tel.: +420 224 497 443

Klíčová slova: 1. světová válka, Československo, Češi, Slováci, Pittsburská dohoda, Martinská deklarace


Cílová skupina
Střední škola, 2. stupeň ZŠ

Délka
90 minut

Počet žáků
max. 30 žáků + 3 osoby pedagogického doprovodu

Cena
ZŠ 900 Kč/třída; SŠ 900 Kč/třída + 40 Kč/žák; 3 osoby pedagogického doprovodu zdarma