Lektorovaný program seznámí žáky s expozicí Dějiny 20. století a jejími nejvýznamnějšími exponáty se zvláštním důrazem na období normalizace, dějiny každodennosti a cestování. V navazujícím badatelském workshopu budou žáci za pomoci lektora pracovat s historickým dokumentem – žádostí o devizový příslib. Za pomoci dalších pramenů budou společně hledat odpověď na otázku, k čemu devizový příslib sloužil a jaké byly podmínky cestování v období normalizace.

Průběh návštěvy: prosíme školní skupiny, aby do Nové budovy Národního muzea přicházely ideálně s 15minutovým předstihem, který využijí k odbavení na pokladně, odložení osobních věcí v šatně, návštěvě toalety a přesunu na místo setkání s lektorem; žáci by měli být vybaveni pětikorunami sloužícími k obsluze šatních skříněk; sraz s lektory probíhá vždy v prostoru šaten

Objednávky: online níže na stránce 

Kontakt: vzdelavani@nm.cz, tel.: +420 224 497 443

POKUD VÁM PO OBJEDNÁNÍ NEPŘIJDE POTVRZUJÍCÍ E-MAIL, PROSÍME KONTAKTUJTE NÁS.

REZERVACE PROGRAMU JE ZÁVAZNÁ. V PŘÍPADĚ, ŽE SE Z JAKÉHOKOLI DŮVODU NEMŮŽETE DOSTAVIT, JE NUTNO REZERVACI ZRUŠIT NA E-MAILU VZDELAVANI@NM.CZ.

Platba: možná v hotovosti i kartou u pokladny či na fakturu

Klíčová slova: Československo, cestování, devizový příslib, výjezdní doložka, každodennost, socialismus, normalizace


Cílová skupina
2. stupeň ZŠ, Střední škola

Délka
90 minut

Počet žáků
max. 15 + 3 osoby pedagogického doprovodu

Cena
ZŠ 900 Kč/třída, SŠ 900 Kč/třída + 40 Kč/žák, 3 osoby pedagogického doprovodu zdarma