Lektorovaný program přiblíží žákům životní příběh Jana Palacha a jeho protest, kterým chtěl 16. ledna 1969 vyburcovat veřejnost z rezignace, do níž upadala necelých pět měsíců po srpnové okupaci. Edukační program je rozdělen do dvou částí, kdy v první z nich si žáci prohlédnou Památník Jana Palacha a seznámí se s prostředím, ve kterém Jan Palach vyrůstal. V druhé části programu obdrží žáci dobové dokumenty v stylizovaných aktovkách a prostřednictvím samostatné práce se seznámí s událostmi srpna 1968, problematikou živých pochodní a tzv. Palachovým týdnem.


Návštěvy školních skupin jsou možné v pátek od 10.00 do 16.00 hodin. 

Skupinovou rezervaci na lektorovaný program lze provést pouze prostřednictvím e-mailu edukacehm@nm.cz nejpozději 7 dní předem.

Objednávky: edukacehm@nm.cz


Cílová skupina
2. stupeň ZŠ, Střední škola

Délka
90 minut

Počet žáků
max. 25 + pedagogický doprovod