Lektorovaný program přiblíží žákům životní příběh Jana Palacha a jeho protest, kterým chtěl 16. ledna 1969 vyburcovat veřejnost z rezignace, do níž upadala necelých pět měsíců po srpnové okupaci. Program seznámí žáky nejen s rodinným prostředím, ve kterém Jan Palach vyrůstal, ale také s reakcí společnosti a státní moci na jeho čin nejen v roce 1969, ale také v období tzv. normalizace.


Návštěvy školních skupin jsou možné v pátek od 10.00 do 16.00 hodin. 

Skupinovou rezervaci na lektorovaný program lze provést pouze prostřednictvím e-mailu edukacehm@nm.cz nejpozději 7 dní předem.

Objednávky: edukacehm@nm.cz


Cílová skupina
2. stupeň ZŠ, Střední škola

Délka
60 minut

Počet žáků
max. 25 + pedagogický doprovod