Co pro nás znamená „naše vlast“? Jaké události, osobnosti, místa či artefakty ji pro nás symbolizují dnes a jak tomu bylo u člověka 19. století? Naše představy společně srovnáme s pohledem Bedřicha Smetany, v jehož díle Má vlast se snoubí krása hudby s láskou k rodné zemi.

Lektorky: Lenka Špilínková, Veronika Holcová a Alžběta Holcová

Minimální počet účastníků programu je 15 žáků. V případně menšího počtu žáků je nutné chybějící počet doplatit.

Objednávky: hana.ehlova@nm.cz

Vzdělávací obor: Dějepis, Hudební výchova, Člověk a jeho svět

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět, Člověk a společnost, Umění a kultura

Klíčová slova: Bedřich Smetana, Má vlast, hudba 19. století


Cílová skupina
2. stupeň ZŠ, Střední škola

Délka
90 minut

Počet žáků
min. 15, max. 27

Cena
ZŠ, SŠ 30 Kč/žák + 900 Kč/třída, 3 osoby pedagogického doprovodu zdarma