V průběhu programu se žáci seznámí s nejvýznamnějšími exponáty vztahujícími se ke klíčovým politickým událostem 20. století od první světové války po vstup České republiky do Evropské unie. Mnohé z nich jsou spojeny s osudy lidí, kteří je vyrobili, dostali nebo užívali, a nabízí tak impuls k dialogu. Žáci budou diskutovat nad prolínáním veřejného a soukromého života a v závěrečné části programu si formou krátkých badatelsky orientovaných cvičení, jejichž cílem je interpretace vybraných historických pramenů z expozice, sami vyzkouší práci historika. Komentovaná prohlídka je vedena dialogickou formou s lektorem a bude přizpůsobena věku žáků.

Prosíme účastníky lektorovaných programů, aby se řídili aktuálně platným nařízením Ministerstva zdravotnictví. Před programem je třeba odevzdat jmenný seznam všech účastníků programu s telefonními čísly na všechny členy pedagogického doprovodu, a to předem v elektronické podobě na e-mail vzdelavani@nm.cz, případně ve fyzické podobě při příchodu do muzea. 

Všichni přítomní musí mít po celou dobu nasazený respirátor bez výdechového ventilu min. třídy FFP2 (KN95 / N95).

Průběh návštěvy: prosíme školní skupiny, aby do Nové budovy Národního muzea přicházely ideálně s 15minutovým předstihem, který využijí k odbavení na pokladně, odložení osobních věcí v šatně, návštěvě toalety a přesunu na místo setkání s lektorem; žáci by měli být vybaveni pětikorunami sloužícími k obsluze šatních skříněk; sraz s lektory probíhá vždy v prostoru šaten

Objednávky: online níže na této stránce

POKUD VÁM PO OBJEDNÁNÍ NEPŘIJDE POTVRZUJÍCÍ E-MAIL, PROSÍME KONTAKTUJTE NÁS.

Platba: možná v hotovosti na pokladně či na fakturu; v případě platby na fakturu si prosím stáhněte formulář a vyplněný jej odevzdejte na pokladně 

Klíčová slova: Československo, první a druhá světová válka, komunistický režim, pražské jaro, sametová revoluce, veřejný prostor, každodennost

Výstupy žák: Rozumí koncepci expozice a uvědomuje si prolínání politických událostí do každodenního života občanů. Rozumí taktéž souvislosti vybraných klíčových exponátů s významnými historickými událostmi českých dějin 20. století.


Cílová skupina
2. stupeň ZŠ, Střední škola

Délka
60 minut

Počet žáků
max. 15 žáků + 3 osoby pedagogického doprovodu

Cena
ZŠ 900 Kč/třída, SŠ 40 Kč/žák + 900 Kč/třída, 3 osoby pedagogického doprovodu zdarma