Interaktivní program seznámí děti prostřednictvím pohádky Josefa Čapka a metod dramapedagogiky se státními symboly, státním svátkem a vybranými klíčovými exponáty, které se vztahují k období meziválečného Československa.

Prosíme účastníky lektorovaných programů, aby se řídili aktuálně platným nařízením Ministerstva zdravotnictví. Před programem je  třeba odevzdat jmenný seznam všech účastníků programu s telefonními čísly na všechny členy pedagogického doprovodu, a to předem v elektronické podobě na e-mail vzdelavani@nm.cz, případně ve fyzické podobě při příchodu do muzea. 

Všichni přítomní musí mít po celou dobu nasazený respirátor bez výdechového ventilu min. třídy FFP2 (KN95 / N95).

Objednávky: online rezervace níže na stránce

POKUD VÁM PO OBJEDNÁNÍ NEPŘIJDE POTVRZUJÍCÍ E-MAIL, PROSÍME KONTAKTUJTE NÁS.

Kontakt: vzdelavani@nm.cz, tel.: +420 224 497 443

Cílová skupina: MŠ a 1. a 2. třída ZŠ

Klíčová slova: Československo, 20. století, Josef Čapek, Tomáš Garrigue Masaryk, 28. říjen

Výstupy žák: Zná státní vlajku a svátek 28. října; buduje si základní povědomí o dějinách Československa.


Cílová skupina
Mateřská škola, 1. stupeň ZŠ

Délka
45 minut

Počet žáků
max. 15 + 3 osoby pedagogického doprovodu

Cena
MŠ 500 Kč/třída, ZŠ 900 Kč/třída, 3 osoby pedagogického doprovodu zdarma