Žáci jsou interaktivní formou seznámeni s částí expozice věnující se období meziválečného Československa, které společně poznávají jako mnohonárodnostní stát. Prostřednictvím pohádky se seznamují s romskou kulturou a hledají její charakteristické rysy a morální přesah. V této souvislosti poté společně poznávají exponáty charakterizující menšiny v Československu. Program je zakončen výtvarným workshopem. 

Průběh návštěvy: prosíme školní skupiny, aby do Nové budovy Národního muzea přicházely ideálně s 15minutovým předstihem, který využijí k odbavení na pokladně, odložení osobních věcí v šatně, návštěvě toalety a přesunu na místo setkání s lektorem; žáci by měli být vybaveni pětikorunami sloužícími k obsluze šatních skříněk; sraz s lektory probíhá vždy v prostoru šaten

Objednávky: online rezervace níže na stránce

POKUD VÁM PO OBJEDNÁNÍ NEPŘIJDE POTVRZUJÍCÍ E-MAIL, PROSÍME KONTAKTUJTE NÁS.

REZERVACE PROGRAMU JE ZÁVAZNÁ. V PŘÍPADĚ, ŽE SE Z JAKÉHOKOLI DŮVODU NEMŮŽETE DOSTAVIT, JE NUTNO REZERVACI ZRUŠIT NA E-MAILU VZDELAVANI@NM.CZ.

Kontakt: vzdelavani@nm.cz, tel.: +420 224 497 443

Platba: možná v hotovosti i kartou u pokladny či na fakturu

Klíčová slova: Československo, národnostní složení, Romové, romská kultura, křesťanství

Výstupy žák: Uvědomuje si, že Československo nebylo národnostně homogenním státem. Umí hledat kulturní spojitosti a odlišnosti.


Cílová skupina
1. stupeň ZŠ, 2. stupeň ZŠ

Délka
90 minut

Počet žáků
max. 15 + 3 osoby pedagogického doprovodu

Cena
ZŠ 900 Kč/třída, 3 osoby pedagogického doprovodu zdarma