Komentovaná prohlídka provede žáky expozicí pravěké přírody. V jednotlivých sálech si zkusíme představit, jak vypadalo území naší země v nejdůležitějších periodách. Zavítáme tak pod hladinu kambrického nebo jurského moře, do třetihorních lesů nebo na pláně lovců mamutů. Seznámíme se s hlavními živočichy a rostlinami nejen na modelech, ale především na fosilním záznamu. Proces vzniku fosilií si názorně vysvětlíme.

Prosíme účastníky lektorovaných programů, aby se řídili aktuálně platným nařízením Ministerstva zdravotnictví. Před programem je třeba odevzdat jmenný seznam všech účastníků programu s telefonními čísly na všechny členy pedagogického doprovodu, a to předem v elektronické podobě na e-mail vzdelavani@nm.cz, případně ve fyzické podobě při příchodu do muzea. 

Všichni přítomní musí mít po celou dobu nasazený respirátor bez výdechového ventilu min. třídy FFP2 (KN95 / N95).

Průběh návštěvy: prosíme školní skupiny, aby do Historické budovy Národního muzea přicházely ideálně s 15minutovým předstihem, který využijí k odbavení na pokladně, odložení osobních věcí v šatně, návštěvě toalety a přesunu na místo setkání s lektorem; žáci by měli být vybaveni pětikorunami sloužícími k obsluze šatních skříněk; sraz s lektory probíhá vždy v prostoru šaten

Objednávky: online rezervace níže na stránce

POKUD VÁM PO OBJEDNÁNÍ NEPŘIJDE POTVRZUJÍCÍ E-MAIL, PROSÍME KONTAKTUJTE NÁS.

Platba: možná v hotovosti na pokladně či na fakturu; v případě platby na fakturu si prosím stáhněte formulář a vyplněný jej odevzdejte na pokladně 

Kontakt: vzdelavani@nm.cz, tel.: +420 224 497 443

Cílová skupina: 6.–9. třída ZŠ

Klíčová slova: prvohory, druhohory, třetihory a čtvrtohory, fosilie

Výstupy žák: Žáci umí vyjmenovat jednotlivé éry a některé periody pravěku; v každé éře dokážou popsat typické prostředí, které panovalo na území dnešní ČR; jednoduše popíšou proces vzniku fosilií.


Cílová skupina
2. stupeň ZŠ

Délka
60 minut

Počet žáků
max. 30

Cena
900 Kč/třída, 3 osoby pedagogického doprovodu zdarma