Víte, jaká zvířata žijí v jižní Africe? Prostřednictvím Emila Holuba, jeho přírodovědných sbírek a rovněž pečlivých záznamů v jeho cestovních denících, měli již Holubovi současníci velmi dobrou znalost místní fauny.

Jeho mimořádně detailní kresby a pozoruhodné akvarely nám i dnes přibližují africkou krajinu a přírodu do nejmenší podrobností.

Během lektorovaného programu si nejprve prohlédneme výstavu Emil Holub a popovídáme si o objevitelský výpravách slavného cestovatele do afrického vnitrozemí. Následně se přesuneme do výtvarné dílny, kde se inspirujeme Holubovými ilustracemi pro vlastní tvorbu. Vyrobíme si originální plastické obrázky zachycující místní přírodu.

Rezervaci programu je třeba vždy potvrdit i písemně e-mailem, pouhá telefonická rezervace nestačí. Bez písemného potvrzení nebude na rezervaci brán zřetel. 

 

Objednávky: npm.vzdelavani@nm.cz

Vzdělávací oblast: Dítě a svět, Člověk a jeho svět, Člověk a příroda, Umění a kultura

Klíčová slova: Emil Holub, Afrika, cestovatelé, zvířata, umění

Výstupy žák: seznámí se s cílem i výsledky Holubových afrických cest, pozná a popíše místní faunu


Cílová skupina
Mateřská škola, 1. stupeň ZŠ

Délka
60 minut

Počet žáků
max. 30

Cena
MŠ 500 Kč/třída, 3 osoby pedagogického doprovodu zdarma, ZŠ 900 Kč/třída, 3 osoby pedagogického doprovodu zdarma