Víte, jak se žije u protinožců? Není tam všechno vzhůru nohama? Přesvědčit se můžete na prohlídce stálé expozice Austrálie a Oceánie, kde se setkáme s nejrůznějšími předměty, ilustrujícími rozmanité tichomořské kultury a zjistíme, že užitečnost a krása se zde denně prolínají.

Během programu si nejprve prohlédneme stálou expozici Austrálie a Oceánie, popovídáme si o vystavených předmětech a o tom, co vypovídají o kultuře, ze které pochází. Spolu se zamyslíme nad tím, čím se od nás tichomořské kultury odlišují a co máme naopak společného. V druhé polovině programu se inspirujeme australským uměním a pokusíme se odhalit pravdou podobu místních duchů, které poté ztvárníme tradiční tečkovanou technikou.

Prosíme účastníky lektorovaných programů, aby se řídili aktuálně platným nařízením Ministerstva zdravotnictví. Před programem je třeba odevzdat jmenný seznam všech účastníků programu s telefonními čísly na všechny členy pedagogického doprovodu, a to předem v elektronické podobě na e-mail julie.machatova@nm.cz, případně ve fyzické podobě při příchodu do muzea. 

Všichni přítomní musí mít po celou dobu nasazený respirátor bez výdechového ventilu min. třídy FFP2 (KN95 / N95).

Rezervaci programu je třeba vždy potvrdit i písemně e-mailem, pouhá telefonická rezervace nestačí. Bez písemného potvrzení nebude na rezervaci brán zřetel.

Objednávky: julie.machatova@nm.cz

Klíčová slova: mimoevropské kultury, Austrálie, umění, každodenní život

Výstupy žák: Má představu o místním životě a jeho specifikách; ví, kde se nachází Austrálie a Oceánie; trénuje jemnou motoriku a výtvarné dovednosti.


Cílová skupina
Mateřská škola, 1. stupeň ZŠ, 2. stupeň ZŠ

Délka
60 minut, 90 minut

Počet žáků
max. 30

Cena
MŠ 500 Kč/třída, ZŠ 900 Kč/třída, 3 osoby pedagogického doprovodu zdarma