Víte, jak se žije u protinožců? Není tam všechno vzhůru nohama? Přesvědčit se můžete na prohlídce stálé expozice Austrálie a Oceánie, kde se setkáme s nejrůznějšími předměty, ilustrujícími rozmanité tichomořské kultury a zjistíme, že užitečnost a krása se zde denně prolínají.

Během programu si nejprve prohlédneme stálou expozici Austrálie a Oceánie, popovídáme si o vystavených předmětech a o tom, co vypovídají o kultuře, ze které pochází. Spolu se zamyslíme nad tím, čím se od nás tichomořské kultury odlišují a co máme naopak společného. V druhé polovině programu se inspirujeme australským uměním a pokusíme se odhalit pravou podobu místních duchů, které poté ztvárníme tradiční tečkovanou technikou.

Rezervaci programu je třeba vždy potvrdit i písemně e-mailem, pouhá telefonická rezervace nestačí. Bez písemného potvrzení nebude na rezervaci brán zřetel.

Objednávky: npm.vzdelavani@nm.cz

Vzdělávací obor: Dějepis, Výchova k občanství, Přírodopis, Zeměpis, Člověk a jeho svět

Vzdělávací oblast: Dítě a svět, Člověk a jeho svět, Člověk a společnost, Člověk a příroda

Průřezová témata: Multikulturní výchova, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Výchova demokratického občana

Klíčová slova: mimoevropské kultury, Austrálie, umění, každodenní život

Výstupy žák: Má představu o místním životě a jeho specifikách; ví, kde se nachází Austrálie a Oceánie; trénuje jemnou motoriku a výtvarné dovednosti.


Cílová skupina
Mateřská škola, 1. stupeň ZŠ, 2. stupeň ZŠ

Délka
90 minut

Počet žáků
max. 30

Cena
MŠ 500 Kč/třída, ZŠ 900 Kč/třída, 3 osoby pedagogického doprovodu zdarma