Víte, z jakých materiálů se vyráběly dětské hračky? A jaká zvířata žijí na Sibiři? Na lektorovaném programu se seznámíte s tradičním životem sibiřských kočovných pastevců – zejména Čukčů a obyvatel z jihosibiřské republiky Tuva. V průběhu prohlídky si ukážeme rostliny a zvířata této na první pohled nehostinné krajiny. Prostřednictvím sbírkových předmětů děti poznají, jaké tradiční oděvy se zde nosí a jaké předměty denní potřeby místní lidé využívají. Důraz bude kladen zejména na tamější přírodu, zvířata a řemesla.

Objednávky: julie.machatova@nm.cz

Klíčová slova: mimoevropské kultury, Sibiř, příroda, biomy

Výstupy žák: má představu o místních přírodních podmínkách; zná rostliny a zvířata žijící na Sibiři; ví, jaká řemesla se v sibiřské oblasti provozují


Cílová skupina
Mateřská škola

Délka
60 minut

Počet žáků
max. 30

Cena
500 Kč/třída, 3 osoby pedagogického doprovodu zdarma