Víte, z jakých materiálů se vyráběly dětské hračky? A jaká zvířata žijí na Sibiři? Na lektorovaném programu se seznámíte s tradičním životem sibiřských kočovných pastevců – zejména Čukčů a obyvatel z jihosibiřské republiky Tuva. V průběhu prohlídky si ukážeme rostliny a zvířata této na první pohled nehostinné krajiny. Prostřednictvím sbírkových předmětů děti poznají, jaké tradiční oděvy se zde nosí a jaké předměty denní potřeby místní lidé využívají. Důraz bude kladen zejména na tamější přírodu, zvířata a řemesla.

Prosíme účastníky lektorovaných programů, aby se řídili aktuálně platným nařízením Ministerstva zdravotnictví. Před programem je třeba odevzdat jmenný seznam všech účastníků programu s telefonními čísly na všechny členy pedagogického doprovodu, a to předem v elektronické podobě na e-mail julie.machatova@nm.cz, případně ve fyzické podobě při příchodu do muzea. 

Všichni přítomní musí mít po celou dobu nasazený respirátor bez výdechového ventilu min. třídy FFP2 (KN95 / N95).

Objednávky: julie.machatova@nm.cz

Vzdělávací oblast: Dítě a společnost, Dítě a svět

Klíčová slova: mimoevropské kultury, Sibiř, příroda, biomy

Výstupy žák: má představu o místních přírodních podmínkách; zná rostliny a zvířata žijící na Sibiři; ví, jaká řemesla se v sibiřské oblasti provozují


Cílová skupina
Mateřská škola

Délka
60 minut

Počet žáků
max. 30

Cena
500 Kč/třída, 3 osoby pedagogického doprovodu zdarma