Znáte sibiřskou krajinu? Víte, jaký je rozdíl mezi šamanismem a náboženstvím? Na lektorovaném programu Putování po Sibiři se dozvíte, jaké přírodní bohatství sibiřská oblast nabízí. Seznámíte se s předměty denní potřeby kočovných pastevců – zejména Čukčů a obyvatel jihosibiřské republiky Tuva. Na závěr prohlídky se žáci prostřednictvím muzejních exponátů dovědí, jaké předměty ke svým rituálům sibiřští šamani používají. Důraz bude kladen zejména na přírodní podmínky, tradiční kulturu a duchovní a magické rituály obyvatel Sibiře.

Prosíme účastníky lektorovaných programů, aby se řídili aktuálně platným nařízením Ministerstva zdravotnictví. Před programem je třeba odevzdat jmenný seznam všech účastníků programu s telefonními čísly na všechny členy pedagogického doprovodu, a to předem v elektronické podobě na e-mail julie.machatova@nm.cz, případně ve fyzické podobě při příchodu do muzea. 

Všichni přítomní musí mít po celou dobu nasazený respirátor bez výdechového ventilu min. třídy FFP2 (KN95 / N95).

Objednávky: julie.machatova@nm.cz

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost, Umění a kultura

Průřezová témata: Multikulturní výchova

Klíčová slova: mimoevropské kultury, Sibiř, příroda, řemesla, biomy, každodenní život, šamanismus

Výstupy žák: má představu o místním životě, podnebí a přírodním bohatství; zná sibiřská řemesla, dokáže charakterizovat šamanismus, magii a odlišit je od náboženství; posiluje kognitivní schopnosti


Cílová skupina
Střední škola

Délka
60 minut

Počet žáků
max. 30

Cena
900 Kč/třída + 40 Kč/žák, 3 osoby pedagogického doprovodu zdarma