Znáte sibiřskou krajinu? Víte, jaký je rozdíl mezi šamanismem a náboženstvím? Na lektorovaném programu Putování po Sibiři se dozvíte, jaké přírodní bohatství sibiřská oblast nabízí. Seznámíte se s předměty denní potřeby kočovných pastevců – zejména Čukčů a obyvatel jihosibiřské republiky Tuva. Na závěr prohlídky se žáci prostřednictvím muzejních exponátů dovědí, jaké předměty ke svým rituálům sibiřští šamani používají. Důraz bude kladen zejména na přírodní podmínky, tradiční kulturu a duchovní a magické rituály obyvatel Sibiře.

Objednávky: julie.machatova@nm.cz

Klíčová slova: mimoevropské kultury, Sibiř, příroda, řemesla, biomy, každodenní život, šamanismus

Výstupy žák: má představu o místním životě, podnebí a přírodním bohatství; zná sibiřská řemesla, dokáže charakterizovat šamanismus, magii a odlišit je od náboženství; posiluje kognitivní schopnosti


Cílová skupina
Střední škola

Délka
60 minut

Počet žáků
max. 30

Cena
40 Kč/žák + 900 Kč/třída, 3 osoby pedagogického doprovodu zdarma