Dílna k expozici Cesty Antonína Dvořáka

Navštivte zemi, kde za měsíčního svitu tančí průsvitné lesní žínky, čarují mocné ježibaby, vodní hladinu střeží vodníci a krásná Rusalka bojuje o princovu nestálou lásku. Dílna kombinuje inter­aktivní prohlídku Muzea Antonína Dvořáka a samotný workshop s hudebními, dramatickými a tanečními prvky. Program probíhá v expozici.

Cílenost: MŠ a 1.–3. třídy ZŠ

Délka: 90–120 min

Objednávky: Ivana Círová Hacmanová, ivana.cirova@nm.cz, tel: 224 923 363

Vzdělávací oblast: Hudební výchova, Člověk a jeho svět

Klíčová slova: Antonín Dvořák, opera, Rusalka, Novosvětská, Humoreska

Výstupy žák: zná životní osudy Antonína Dvořáka a děj jeho nejznámější opery Rusalka, je do jejího děje „vtažen“


Cílová skupina
Mateřská škola, 1. stupeň ZŠ

Délka
90 minut, 120 minut

Počet žáků
max. 30, minimální účast 15 žáků

Cena
MŠ 500 Kč/třída, ZŠ 900 Kč/třída, pedagogický doprovod zdarma