K životu muzikanta patří cestování. Nová místa, nové publikum, nové zážitky. Ale… kam vyrazíme? Jak zabalit na cesty trumpetu či lesní roh? A co si dát do kufru? Čím pojedeme: vlakem nebo lodí? Budeme společně bádat, zpívat, hrát i poslouchat, budeme se dívat. Formou úkolů, her a písniček tak spolu najdeme odpovědi na všechny tyto otázky! 

Program vede lektorka Zuzana Velebová.


Formulář pro objednávky najdete ke stažení na této stránce vpravo. Prosíme o vyplnění všech zažlucených údajů a odeslání na adresu cmh@nm.cz.

Program k výstavě se koná zpravidla vždy ve čtvrtek. Ve výjimečných případech je možné domluvit i jiný den. 
Program je možné objednat i v odpoledních hodinách, v případě zájmu kontaktujte cmh@nm.cz.

Volné termíny:

  • středa 13. 3. od 11:00
  • čtvrtek 21. 3. od 9:00
  • čtvrtek 28. 3. od 9:00, 10:00, 11:00
  • čtvrtek 4. 4. od 9:00, 10:00, 11:00

Termíny na další čtvrtletí od dubna do června budou zveřejněny v polovině března.

Objednávky: cmh@nm.cz

Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět, Hudební výchova, Zeměpis, Dějepis

Vzdělávací oblast: Dítě a svět, Člověk a jeho svět, Umění a kultura, Člověk a společnost

Klíčová slova: hudba, hudební nástroje, historie, cestování, doprava, čeští muzikanti v cizině

Výstupy žák: hravé seznámení s výstavou a originálními exponáty; pracovní listy; poznání života muzikantů na cestách; křížem krážem světadíly


Cílová skupina
2. stupeň ZŠ

Délka
60 minut

Počet žáků
min. 15, max. 25

Cena
40 Kč/žák + 900 Kč/třída, 3 osoby pedagogického doprovodu zdarma