Program probíhá v expozici a slouží také jako vhodná příprava k návštěvě výstav a expozic. Výstupy své kurátorské práce si mohou žáci odnést do školy.

Cílová skupina: 5. třída ZŠ

Objednávky: edukacehm@nm.cz

Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět, Člověk a společnost

Klíčová slova: muzeum, výstava, expozice, exponát, kurátor

Výstupy žák: využívá sbírek muzeí jako informačních zdrojů; chápe význam muzea a práce kurátora pro společnost


Cílová skupina
1. stupeň ZŠ

Délka
90 minut

Počet žáků
max. 25

Cena
900 Kč/třída, 3 osoby pedagogického doprovodu zdarma