Jak si povídají včely? Děti se v programu seznámí se sofistikovaným způsobem komunikace, kterým si předávají informace včely. V rámci pohybové aktivity se budou moci vžít do včely a vyzkoušet si základní manévry včelích tanečků. Pokusí se ve skupině předat si pomocí tanečků jednoduchou zprávu.  

Průběh návštěvy: prosíme školní skupiny, aby do Nové budovy Národního muzea přicházely ideálně s 15minutovým předstihem, který využijí k odbavení na pokladně, odložení osobních věcí v šatně, návštěvě toalety a přesunu na místo setkání s lektorem; žáci by měli být vybaveni pětikorunami sloužícími k obsluze šatních skříněk; sraz s lektory probíhá vždy v prostoru šaten

Objednávky: online níže na stránce (pokud se Vám nezobrazují žádné termíny, znamená to, že jsou obsazeny)

POKUD VÁM PO OBJEDNÁNÍ NEPŘIJDE POTVRZUJÍCÍ E-MAIL, PROSÍME KONTAKTUJTE NÁS.

REZERVACE PROGRAMU JE ZÁVAZNÁ. V PŘÍPADĚ, ŽE SE Z JAKÉHOKOLI DŮVODU NEMŮŽETE DOSTAVIT, JE NUTNO REZERVACI ZRUŠIT NA E-MAILU VZDELAVANI@NM.CZ.

Kontakt: vzdelavani@nm.cz; tel.: +420 224 497 443

Platba: možná v hotovosti i kartou u pokladny či na fakturu

Klíčová slova: včely, komunikace, příroda, tanec, pohyb

Výstupy žák: Žáci jednak získají povědomí o složitém světě sociálního hmyzu, jednak si uvědomí rozdíly mezi komunikací včel a lidí.


Cílová skupina
Mateřská škola, 1. stupeň ZŠ

Délka
60 minut

Počet žáků
max. 18 žáků + 3 osoby pedagogického doprovodu

Cena
MŠ, ZŠ 100 Kč/žák + 500 Kč/třída, 3 osoby pedagogického doprovodu zdarma
-