Někteří lidé si spojují barvy s různými čísly a písmeny, jiní zase s hudebními tóny. Jiní lidé mají např. spojené chuťové vjemy se dny v týdnu. Těmto schopnostem říkáme synestézie. V interaktivním workshopu si propojíme různé vjemy z domény sluchu, zraku a čichu. Vyzkoušíme si synestetický test a ukážeme si, která spojení více smyslů jsou častá, a která se objevují jen u lidí se synestézií.  

Průběh návštěvy: prosíme školní skupiny, aby do Nové budovy Národního muzea přicházely ideálně s 15minutovým předstihem, který využijí k odbavení na pokladně, odložení osobních věcí v šatně, návštěvě toalety a přesunu na místo setkání s lektorem; žáci by měli být vybaveni pětikorunami sloužícími k obsluze šatních skříněk; sraz s lektory probíhá vždy v prostoru šaten

Objednávky: online níže na stránce (pokud se Vám nezobrazují žádné termíny, znamená to, že termíny jsou obsazeny)

POKUD VÁM PO OBJEDNÁNÍ NEPŘIJDE POTVRZUJÍCÍ E-MAIL, PROSÍME KONTAKTUJTE NÁS.

REZERVACE PROGRAMU JE ZÁVAZNÁ. V PŘÍPADĚ, ŽE SE Z JAKÉHOKOLI DŮVODU NEMŮŽETE DOSTAVIT, JE NUTNO REZERVACI ZRUŠIT NA E-MAILU VZDELAVANI@NM.CZ.

Kontakt: vzdelavani@nm.cz; tel.: +420 224 497 443

Platba: možná v hotovosti i kartou u pokladny či na fakturu

Klíčová slova: smysly, asociace, hudba, výtvarné umění

Výstupy žák: Žáci se seznámí s fenoménem synestézie a jeho prostřednictvím si uvědomí význam propojení smyslových vjemů a roli asociace v běžném životě a v umění.


Cílová skupina
1. stupeň ZŠ

Délka
60 minut

Počet žáků
max. 18 žáků + 3 osoby pedagogického doprovodu

Cena
ZŠ 100 Kč/žák + 500 Kč/třída, 3 osoby pedagogického doprovodu zdarma