Se zástupci vietnamské komunity se setkáváme denně. Co o nich ale doopravdy víme? Má každý Vietnamec večerku, mluví špatně česky a jí jenom rýži? Ale vůbec ne! Během lektorovaného programu si řekneme, co jsou to stereotypy, kdo je nejčastěji tvoří a jaká jsou jejich rizika. Výklad doplní nahrané rozhovory se zástupci vietnamské komunity. Nebude chybět ani exkurz do tradiční kultury a historie Vietnamu.

Objednávky: npm.vzdelavani@nm.cz

Vzdělávací obor: Geografie, Dějepis, Výchova k občanství

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost

Průřezová témata: Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Multikulturní výchova

Klíčová slova: Vietnam, vietnamská komunita, stereotypy, mezikulturní dialog

Výstupy žák: Seznámí se s rozmanitostí jiné kultury, má představu o životě ve Vietnamu a jeho specifikách, dokáže vysvětlit, co jsou stereotypy, umí objasnit obsah pojmů majorita a minorita


Cílová skupina
Střední škola

Délka
60 minut

Počet žáků
max. 30

Cena
40 Kč/žák + 900 Kč/třída, 3 osoby pedagogického doprovodu zdarma