Přeneseme se zpět v čase na českou vesnici do poloviny 19. století, kde na žáky čeká příběh malého Matěje, který je zážitkovou formou seznámí s tradiční lidovou kulturou a životem našich předků se zaměřením na přírodní materiály, práce na poli, řemesla, kroje a bydlení. Program podporuje aktivní skupinovou práci žáků s vlastní objevitelskou činností a rozvíjí především komunikativní kompetence žáků. Program probíhá v expozici a žáci mají k dispozici pracovní listy. Je zakončen výtvarnou dílnou.

Cílová skupina: 4. a 5. třída ZŠ

Objednávky: edukacehm@nm.cz

Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět

Klíčová slova: venkov, přírodní materiály, práce na poli, kroje, řemesla a bydlení

Výstupy žák: na vybraných ukázkách srovnává způsob života dnes a v minulosti; zná proměny bydlení, oblékání a práce


Cílová skupina
1. stupeň ZŠ

Délka
90 minut

Počet žáků
max. 25

Cena
900 Kč/třída, 3 osoby pedagogického doprovodu zdarma