Na jejich cestě je bude provázet kouzelná skříňka a budou také plnit nejrůznější úkoly. Program probíhá v expozici a je zakončen tematickou výtvarnou dílnou v muzejním ateliéru, kde si děti mohou potisknout bílé kapesníky tiskátky s lidovými vzory, vyrobit dřevěnou hračku či jiný tradiční výrobek.

Cílová skupina: MŠ, 1.–3. třída ZŠ

Objednávky: edukacehm@nm.cz

Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět

Vzdělávací oblast: Dítě a svět, Člověk a jeho svět

Klíčová slova: proměny způsobů života, bydlení a oblékání; předměty denní potřeby

Výstupy žák: má povědomí o širším přírodním a kulturním prostředí a jeho neustálých proměnách


Cílová skupina
Mateřská škola, 1. stupeň ZŠ

Délka
90 minut

Počet žáků
max. 25

Cena
MŠ 500 Kč/třída, ZŠ 900 Kč/třída, 3 osoby pedagogického doprovodu zdarma