Prohlédněte si první virtuální výstavu kramářských tisků. Seznamte se s dodnes existujícími svědky starých událostí, které bavily, děsily nebo vedly k zamyšlení vaše předky.

Výstava je zaměřena na lokality východních Čech a uspořádána do čtyř částí: Poutní místa, Morytáty, Neštěstí a katastrofy a Války, odpovídajících nejčastěji preferovaným tématům písničkářů 18. a 19. století.

Každá část obsahuje tři konkrétní události, které našly odezvu v kramářské písni. Základ výstavy tvoří písně z digitální knihovny Špalíček, doplněné mapovými listy zobrazujícími tehdejší podobu místa, archivními materiály či dobovými dokumenty potvrzujícími reálný základ příběhu, a stručným textem sumarizujícím událost či doplňujícím další okolnosti.
 
Jelikož kramářské písně bývaly většinou psány novogotickým písmem, jsou k dispozici i jejich přepisy do latinky, ovšem se zachováním určitých jazykových zvláštností.


Výstava vznikla u příležitosti pracovního setkání muzejníků a knihovníků v Pardubicích. Pomoc či materiály k výstavě poskytli: Národní archiv, SOkA Hradec Králové, SOkA Ústí nad Orlicí, SOA Zámrsk, Městské muzeum a galerie Hlinsko, Městské muzeum Žamberk, Český úřad zememěřičský a katastrální, Vodnimlyny.cz. 

Výstavu najdete na www.spalicek.net