Spisovatel, básník, dramatik – utíkající se do „jiných světů“, se snovými návraty do nitra lidské duše, „krásný cizinec“, neuchopitelný a mnohoznačný literární fenomén 2. poloviny 19. století v Čechách, „lumírovský básník v duchovním dění Evropy“ – takto se o Juliu Zeyerovi vyslovovali ti, kdo zkoumali jeho tvorbu i život, a tak ho známe především.

Co je známo méně, je jeho vztah k domu Náprstkovu. Jako mladý literát byl kolem roku 1877 uveden do společnosti scházející se kolem Vojty Náprstka. Setkání s manželi Náprstkovými se postupně rozvinulo v hluboké a upřímné přátelství. Pro Náprstkovo muzeum Zeyer vyhledával, zakupoval a vozil ze svých cest exotické předměty. Díky jeho dopisům uchovávaným v Archivu muzea zde existují četná a zajímavá svědectví o provenienci, ceně a příběhu některých předmětů – z nich vybrané si můžeme na výstavě prohlédnout.

Výstava je z cyklu Svět ve vitríně, který formou krátkodobých výstav představuje zajímavé předměty a sbírky z rozsáhlého a unikátního fondu Náprstkova muzea.

Otevírací doba

Pondělí zavřeno
Úterý 10:00  -  18:00
Středa 09:00  -  18:00
Čtvrtek 10:00  -  18:00
Pátek 10:00  -  18:00
Sobota 10:00  -  18:00
Neděle 10:00  -  18:00

Změny otevírací doby

16. 5. 2023 zavřeno
17. 5. 2023 13:00  -  18:00

Vstupné

Vstupenky je možné zakoupit on-line nebo na pokladně.

Celý objekt

Základní 120 Kč
Snížené Platí pro:
– seniory 65+
– mladistvé 15–18 let
– držitele průkazů ISIC, ITIC
– studenty SŠ a VŠ po předložení studijního průkazu
80 Kč
Děti do 15 let Pouze v doprovodu dospělé osoby ZDARMA
Školní od 15 do 26 let Školní výpravy bez lektora (15–26 let)
– organizované školní skupiny s pedagogickým doprovodem
– až tři členové pedagogického doprovodu mají vstup zdarma
– nelze rezervovat čas návštěvy, vstupenky pouze na pokladnách
40 Kč/osoba

E-vstupenka vás opravňuje k jednorázovému vstupu po dobu 30 dnů ode dne nákupu.

Zdarma (vstupenky dostupné pouze na pokladně): dětské domovy, SOS dětské vesničky, držitelé průkazek: ZTP, ZTP/P a jejich doprovod, držitelé karet: ICOM, Slovenské národné múzeum, Společnost NM, Benefit karta GSA – MDČR, Prague Card, zaměstnanec PO MKČR (+ 3 os.)

Doplňující informace ke vstupenkám


Fotografování a filmování pro nekomerční účely a bez použití blesku a stativu v ceně vstupenky.

Vstupenky zakoupené on-line (opravňující k jednorázovému vstupu po dobu 30 dnů ode dne nákupu) si prosím přineste vytištěné nebo uložené ve svém mobilním telefonu.

Vstupenku je nutné uschovat po dobu celé návštěvy.

Zakoupené vstupenky nepřijímáme zpět ani nevyměňujeme.

Fotoalbum