Spisovatel, básník, dramatik – utíkající se do „jiných světů“, se snovými návraty do nitra lidské duše, „krásný cizinec“, neuchopitelný a mnohoznačný literární fenomén 2. poloviny 19. století v Čechách, „lumírovský básník v duchovním dění Evropy“ – takto se o Juliu Zeyerovi vyslovovali ti, kdo zkoumali jeho tvorbu i život, a tak ho známe především.

Co je známo méně, je jeho vztah k domu Náprstkovu. Jako mladý literát byl kolem roku 1877 uveden do společnosti scházející se kolem Vojty Náprstka. Setkání s manželi Náprstkovými se postupně rozvinulo v hluboké a upřímné přátelství. Pro Náprstkovo muzeum Zeyer vyhledával, zakupoval a vozil ze svých cest exotické předměty. Díky jeho dopisům uchovávaným v Archivu muzea zde existují četná a zajímavá svědectví o provenienci, ceně a příběhu některých předmětů – z nich vybrané si můžeme na výstavě prohlédnout.

Výstava je z cyklu Svět ve vitríně, který formou krátkodobých výstav představuje zajímavé předměty a sbírky z rozsáhlého a unikátního fondu Náprstkova muzea.

Fotoalbum