Probíhající globální změna prostředí, jejíž součástí je i změna klimatu, vytváří pro lidstvo a budoucí generace stále nové existenciální výzvy. Dopady těchto změn vstupují i do každodenních životů obyvatel České republiky. Proto bychom se měli začít věnovat otázkám adaptace našeho prostředí a proměně hospodářství směrem k větší udržitelnosti. Národní muzeum by chtělo touto výstavou skrze konkrétní příklady inspirovat návštěvníky k hledání možných řešení šetrného přístupu k životnímu prostředí. Někdy stačí jen malá změna, abychom pozitivně ovlivnili život kolem nás. Vydejte se na cestu a přijměte některou z výzev. To, jak se rozhodnete, je pouze na vás.

Jak číst výstavu?

Výstava je rozdělená do sedmi tematických ostrovů představujících problematiku udržitelnosti v našem každodenním životě z různých pohledů. Zároveň poukazuje na důležitý fakt, že nic neexistuje izolovaně, ale vše se vzájemně ovlivňuje a propojuje. Každý ostrov obsahuje řadu informací rozdělených do různých rovin. Kromě úvodního textu a popisek jednotlivých prvků si můžete všimnout informativních otázek a upozorníků obsahujících různé výzvy. Zvláštní úlohu mají příklady dobré praxe, o kterých se můžete přes QR kód dozvědět více. Místo tištěného katalogu jsme pro vás připravili rovnou celý web na kterém se právě nacházíte s dalšími zajímavými informacemi k tématům výstavy. Najdete zde také různé návody a triky, které můžete využít doma. 

Jídlo doma!

Jídlo nás pohání, láká a inspiruje. Neprochází ovšem jenom žaludkem, ale také distribuční sítí. Je vyjádřením lidských vztahů a symbolem životních stylů. Postoj k němu určuje naše nejbližší okolí i světový kontext. Jednou z výzev, kterým čelíme, je otázka udržitelnosti potravinového řetězce v době celosvětových změn životního prostředí. 

Každý rok vyhodí průměrný občan České republiky až 33 kg jídla. Bioodpad představuje až 42 % netříděného obsahu popelnic. Potraviny přitom putují na naše talíře často z velmi vzdálených koutů planety. Plýtváním, nedostatečným využitím bioodpadu a zbytečnou dopravou se jako společnost připravujeme o nemálo zdrojů. 

Přesto řešení již mnohdy existují v iniciativách našeho okolí.

Přijmete některou z výzev?

 • Jahody v lednu? Ne, lepší jsou jablka ze sklepa. SEZÓŇÁK/SEZÓŇAČKA neváhá!
 • Avokádo unavené z cestování? Radši angrešt od babičky. LOKÁLNÍ JEDLÍK/JEDLICE ví, kde najít to nejlepší!

 

Život bez vody? 

Země je planetou vody, pokrývá až 71 % její plochy. Představuje jeden ze základních elementů, bez kterého by život nebyl možný. Avšak jen zlomek připadá na vodu sladkou. Mechanismus jejího koloběhu je přitom křehkým systémem ohroženým činností člověka i klimatickou změnou. Již dnes se přibližně 2/3 lidí na zemi potýká s problémy způsobenými nedostatkem sladké vody. 

Proto je důležité přistupovat k tomuto živlu udržitelným způsobem i v ČR.

Přijmete některou z výzev?

 • VODNÍ STOPAŘ/KA myslí na svou vodní stopu a vesele šlape cestou vstříc co nejmenší spotřebě.
 • VODNÍ STOPAŘ/KA má superschopnost zavírat zbytečně puštěné kohoutky, správně splachovat a bleskově se sprchovat.  

Oblečení jako výzva! 

Málokdo zná příběh věcí ze svého šatníku. 
Nevěříte? 
Tak schválně, víte, kdo a kde vyrobil oblečení, které máte právě na sobě? 
Je to paradox, nic jiného nepoužíváme častěji a zároveň není nic bližšího našemu tělu.
Žijeme v době, kdy nám obchodní řetězce a internetové obchody nabízí ve spěšném tempu stále novou a levnější módu (fast fashion). Masová, odosobněná produkce levného oblečení je spojena se závažnými environmentálními a sociálními problémy. S chudobou a ohrožením zdraví pracovníků v zemích s levnou pracovní silou, znečištěním životního prostředí, nadměrným odpadem nebo nedostatkem vody. 
Existují však lidé hledající udržitelné přístupy k módě, které respektují lidská práva a nezatěžují životní prostředí. 
Seznamte se s pomalou módou.  

Přijmete některou z výzev?

 • POMALÝ MÓDAŘ / POMALÁ MÓDAŘKA umí být trendy a šik i s kousky z druhé ruky.
 • POMALÝ MÓDAŘ / POMALÁ MÓDAŘKA se zajímá, odkud své oblečení má!
 • POMALÉMU MÓDAŘI / POMALÉ MÓDAŘCE dochází, odkud jeho/její oblečení pochází.

Život kolem nás!

Biodiverzita představuje různorodost všeho živého kolem nás. Živočichové a rostliny potřebují pro život rozmanitá prostředí a ostatní druhy. Společně tvoří takzvané ekosystémy. Čím jsou bohatší, tím jsou zdravější a odolnější proti případným změnám prostředí. Pro člověka může být příkladem „ekosystému“ město s celou řadou druhů, které se staly jeho součástí.   

Zejména v důsledku lidské činnosti dochází k úbytku našeho přírodního bohatství, které je třeba chránit. Vnímavě přistupovat k životu kolem nás, pozorovat jej, zaznamenávat.

Víte, jak o něj můžete pečovat?

Přijmete některou z výzev?

 • BIODIVERZIŤÁCI/BIODIVERZIŤAČKY s appkou iNaturalist v mobilu, mají biodiverzitu v malíčku.
 • BIODIVERZIŤÁCI/BIODIVERZIŤAČKY jsou vlastně adapťáci na druhou, co pomáhají k lepšímu životu i zvířatům a rostlinám.  

 

Co se děje kolem?

Prostředí kolem nás se neustále mění a my lidé na tom máme nemalý podíl. Krajinu s činností člověka významně ovlivňuje i klimatická změna. Ukazuje se, že zejména města jsou na ni často velmi špatně přizpůsobená, což má mimo jiné dopad i na náš životní komfort. Přitom většina lidské populace je koncentrovaná do urbanizovaných míst, v ČR to je více než 73 %

Čelíme výzvě, jak různé typy krajiny na změny adaptovat, abychom je zachovali odolné, pestré a zdravé. Vydejte se s námi na cestu hledání vhodných řešení pro naši zem.

Přijmete některou z výzev?

 • ADAPŤÁCI/ADAPŤAČKY dávají před klimatizací a čističce vzduchu přednost správnému větrání a pokojovým rostlinám.
 • ADAPŤÁCI/ADAPŤAČKY jsou při cestách ohleduplní a Desatero šetrného turisty je jim zákonem!

Víte, že o stavu životního prostředí v ČR za poslední čtvrtletí se můžete dozvědět v publikaci České informační agentury životního prostředí (CENIA) Čtvrtstoletí ŽP samostatné ČR? Publikace je volně ke stažení. 

 

 

 

Fotoalbum

ostrov - Co se děje kolem? - téma Krajina

ostrov - Co se děje kolem? - téma Krajina

ostrov - Co se děje kolem? - téma Krajina

ostrov - Co se děje kolem? - téma Krajina

ostrov - Co se děje kolem? - téma Krajina

ostrov - Co se děje kolem? - téma Krajina

ostrov - Co se děje kolem? - téma Krajina

ostrov - Co se děje kolem? - téma Krajina

ostrov - Co se děje kolem? - téma Krajina

ostrov - Co se děje kolem? - téma Krajina

ostrov - Co se děje kolem? - téma Krajina

ostrov - Co se děje kolem? - téma Krajina

ostrov - Co se děje kolem? - téma Krajina

ostrov - Co se děje kolem? - téma Krajina

ostrov - Co se děje kolem? - téma Krajina

ostrov - Co se děje kolem? - téma Krajina

Vyhodit, či zhodnotit?


Toužíme po věcech, ne po odpadu. Toho druhého se nám ale dostává nepoměrně více. Odpad je všudypřítomný. Netřeba jej dovážet ani složitě těžit z hlubin země. Ostatně každý z nás ho denně vyprodukuje zhruba 1,5 kg. Nechceme jej ale vidět a radši se ho zbavujeme, ať už skládkováním za městy, nebo vývozem do chudších zemí. Místa však není dostatek, odpad silně znečišťuje životní prostředí a ani země třetího světa jej již nechtějí přijímat. Je na čase znovu promyslet systém nakládání s pozůstatky lidské činnosti. I když Češi*ky patří v třídění na přední příčky v Evropě, přesto v kategorii bioodpadu stále zaostávají. V poslední době se začíná na lokální úrovni opět aplikovat představa bioodpadu jako zdroje. Existují ovšem další cesty: neplýtvat nebo odpad vůbec nevytvářet.

Přijmete některou z výzev?

 • Vstup do společenství KOMPOSTÁŘŮ/KOMPOSTÁŘEK, zhodnoť svůj odpad. Humusem oživíš naši zem!
 • Méně někdy znamená… méně. Zkus měsíc kupovat akorát to, co doopravdy potřebuješ. # AKORÁTOR/KA

 

Mohlo by vás zajímat