Výstava již sice skončila, ale všechny výstavy digitalizujeme. Můžete si ji projít v pohodlí domova ve virtuální prohlídce.

Výstava v Nové budově Národního muzea představuje dobové předměty ze sbírek stranických muzeí, která vznikala ve druhé polovině 20. století v Československu a sovětských satelitech a měla za úkol prezentovat vládnoucí komunistickou ideologii. Po roce 1989 hromadně zanikala a jejich sbírky ztratily původní smysl. Prostřednictvím takto tvořené ideologické kolekce Sbírky Muzea dělnického hnutí poukazuje výstava na dějinnou roli a možné způsoby využití zachovalých předmětů v dnešní době.

V rámci výstavy je k vidění první vydání Komunistického manifestu v Londýně v roce 1848, jeden z raritních výtisků revolučního spisu Karla Marxe a Bedřicha Engelse ze sbírky Muzea Klementa Gottwalda. Dalším zajímavým exponátem je čepice prezidenta Antonína Zápotockého, v níž se vrátil z koncentračního tábora. Památku na svého muže zapůjčila v roce 1961 Marie Zápotocká pro expozici v Sachsenhausenu, ale Ústav dějin KSČ ji předal do Muzea Klementa Gottwalda a nevrátil ji zpět majitelce ani po písemné žádosti. I dnes umělecky ceněným dílem je plastika Sokola Jozefa Kemka, který ji v roce 1952 daroval Klementu Gottwaldovi. Sokol nejprve rozšířil Výstavu darů prezidentu Gottwaldovi, později byl uložen v depozitáři a po převzetí sbírky Národním muzeem zrestaurován a v současné době je považován za významné dílo naivního slovenského umělce. V Muzeu Klementa Gottwalda byly uloženy také předměty, jež se kvůli obsahu nebo původu nevystavovaly. Příkladem je tisk karikatury T. G. Masaryka od Bedřicha Fritty z 30. let 20. století. Více se o vystavených exponátech a jejich příbězích bude možné dozvědět také v rámci autorských komentovaných prohlídek a worshopů.

Hlavním cílem výstavy je předat myšlenku, že předměty samy za své využití nemohou, vždy je v nich obsažen lidský skutek a dobová interpretace. Zapomenutí těchto sbírek či zavírání kapitol jistých částí historie je nesmyslné. Jejich současná reflexe nám naopak usnadňuje historické poznání a vyrovnávání se s minulostí. Kontroverzní dědictví tak nemusí být pouze předmětem opovržení, ale může se stát cestou k širšímu vzdělávání či výzkumu.

Výstava je výstupem projektu NAKI II Muzeum dělnického hnutí ve 21. století, který sdílí Národní muzeum s oddělením vzdělávání Ústavu pro studium totalitních režimů. Muzeum dělnického hnutí sestává ze sbírek tří dobových angažovaných muzeí – Muzea Klementa Gottwalda, Muzea V. I. Lenina a Muzea Julia Fučíka, jež obsahují nejrůznější materiály a dobové předměty.


Většinu publikací prezentovaných v rámci výstavy můžete zakoupit na e-shopu Národního muzea.

Fotoalbum

První vydání Komunistického manifestu v Londýně v roce 1848, ze sbírky Muzea Klementa Gottwalda

První vydání Komunistického manifestu v Londýně v roce 1848, ze sbírky Muzea Klementa Gottwalda

Čepice prezidenta Antonína Zápotockého, v níž se vrátil z koncentračního tábora, ze sbírky Muzea Klementa Gottwalda

Čepice prezidenta Antonína Zápotockého, v níž se vrátil z koncentračního tábora, ze sbírky Muzea Klementa Gottwalda

Plastika Sokola od Jozefa Kemka, který ji v roce 1952 daroval Klementu Gottwaldovi

Plastika Sokola od Jozefa Kemka, který ji v roce 1952 daroval Klementu Gottwaldovi

Tisk karikatury T. G. Masaryka od Bedřicha Fritty, 30. léta 20. století, ze sbírky Muzea Klementa Gottwalda

Tisk karikatury T. G. Masaryka od Bedřicha Fritty, 30. léta 20. století, ze sbírky Muzea Klementa Gottwalda

Pohled do výstavy

Pohled do výstavy

Pohled do výstavy

Pohled do výstavy

Pohled do výstavy

Pohled do výstavy

Pohled do výstavy

Pohled do výstavy

Pohled do výstavy

Pohled do výstavy

Pohled do výstavy

Pohled do výstavy

Pohled do výstavy

Pohled do výstavy

Pohled do výstavy

Pohled do výstavy