Národní muzeum – Muzeum Antonína Dvořáka Vás srdečně zve na workshop věnovaný operní tvorbě Antonína Dvořáka, který se bude konat 4. a 5. listopadu 2021 v Národním muzeu – Českém muzeu hudby, Karmelitská 2/4, Praha 1 – Malá Strana. 

Program:

Čtvrtek 4. 11. 2021 [Thursday, November 4, 2021]

  9.45   Přivítání [Welcome]

10.00   David Beveridge: „Nedramatický Dvořák“ - vznik jednoho mýtu [‘Undramatic Dvořák’—The Origin of One Myth]

10.20   Milan Pospíšil: Dimitrij v tisku za Dvořákova života [Dmitry in the Press during Dvořák’s Lifetime]

10.40   Dylan Price: Dvořák’s reception in England: Rosa Newmarch, the Late Operas, and the Legacies of Victorian Liberalism


11.00   Pauza [Coffee break]


11.30   Tomáš Slavický: Stylové prostředky a figury vzpomínání v Dvořákově Jakobínu [Stylistic Devices and Figures of Recollection in Dvořák’s The Jacobin]

11.50   Veronika Vejvodová: Dvořák a opera ve Zlonicích? [Dvořák and Opera in Zlonice?]

12.10   Jana Laslavíková: Uvedenie Dvořákovej opery Čert a Káča v Prešporku v roku 1902 z hľadiska vývoja operného repertoáru Mestského divadla na prelome 19. a 20. storočia [The Production of Dvořák’s Opera The Devil and Kate in Bratislava in 1902 from the Standpoint of Development of the Municipal Theatre’s Operatic Repertoire during this Period]


12.30–14.00   Oběd [Lunch]


14.00   Jiří Kopecký: Dvořák a Fibich, opera jako celoživotní trauma [Dvořák and Fibich: Opera as a Lifelong Trauma]

14.20   Jiří Zahrádka: Leoš Janáček a Karel Kovařovic [Leoš Janáček and Karel Kovařovic]

14.40   Představení knihy Jiřího Zahrádky „Pravdu, první věcí pravdu, ne krásu“. Příběh Janáčkovy Její pastorkyně [Presentation of the book ‘The truth, the first thing is truth, not beauty’. The Story of Janáček’s Jenůfa]


15.00   Pauza [Coffee break]


15.30   Michael Beckerman: Hiawatha On Stage and in the 'New World'

15.50   Katelyn Bouska: The Man Behind the Operatic Gestures: An Intimate Portrayal of Antonín Dvořák in his Suite in A major, for Piano

16.10   Chris Campo-Bowen: Ancient Wisdom and Modern Alterity: Ježibaba’s Queer Refusals in Antonín Dvořák’s Rusalk

16.30   Diskuze [Discussion]

19.00   Společenský večer [Social event]: České muzeum hudby, před místností 309

 

Pátek 5. 11. 2021 [Friday, November 5, 2021]

10.00   Eva Paulová: Pěvci pražských inscenací Dvořákových oper na fotografiích Jana Mulače [Singers in Prague Productions of Dvořák’s Opera in Photographs by Jan Mulač]

10.20   Filip Šír – Martin Mejzr: Antonín Dvořák a sbírka fonografických válečků v Českém muzeu hudby [Antonín Dvořák and the Czech Museum of Music’s Collection of Phonograph Cylinders]

10.40   Marian Schüller: Rusalka v Japonsku na 16mm filmu [Rusalka in Japan on 16mm Film]


11.00   Pauza [Coffee break]


11.30   Petr Kudláček: Dvořákovy árie a raný gramofonový průmysl [Dvořák’s Arias and the Early Gramophone Industry]

11.50   Olga Mojžíšová: Bedřich Smetana v Prozatímním divadle [Bedřich Smetana in the Provisional Czech Theatre]

12.10   Eva Prchalová: Dvořákův Král a uhlíř – nejedna opera a nejedna předehra [Dvořák’s King and Collier—More than One Opera and More than One Overture]

12.30   Michal Fránek: Dobové literární kontexty libreta Dvořákova Jakobína [Period Literary Contexts of the Libretto to Dvořák’s The Jacobin]


13.00   Závěr [Closing]

15.00   Komentovaná prohlídka výstavy Slavní čeští skladatelé v Historické budově Národního muzea [Guided Tour of the Exhibition Famous Czech Composers in the National Museum’s Main Building]