Komponovaný pořad složený z textů Smetanova studentského deníku a jeho hudby je součástí česko-německého projektu, který představuje u příležitosti 200. výročí skladatelova narození první kompletní vydání tohoto unikátního pramene.

Deník zachycuje poslední čtyři roky Smetanových gymnaziálních studií v letech 1840–1843: stručně nedokončený školní rok v Praze a podrobně následující tři roky na plzeňském gymnáziu. Na začátku deníku Smetana ještě zachytil roky svého dětství a mládí do roku 1840 a na konci deníku pak období po odchodu z Plzně do roku 1847, kdy v Praze ukončil své hudební vzdělání a stanul na začátku samostatné životní a umělecké dráhy. 

Deník je jediným zdrojem informací k této etapě Smetanova života. Je jedinečným dokladem jeho dospívání a dává nahlédnout nejen do jeho soukromí, ale také do tehdejšího studentského života a do prostředí plzeňské společnosti. 

V průběhu večera zazní ukázky z deníku a výběr z klavírních a písňových skladeb vztahujících se k tomuto období.

Účinkují:

  • Thoma Jaron-Wutz – zpěv
  • Marek Kozák – klavír
  • Zbyněk Fric – přednes
  • Olga Mojžíšová, Tomáš Bernhardt – průvodní slovo autorů publikace o edici Smetanova deníku
  • Václav Petrbok – průvodní slovo o dobovém jazykovém a kulturním kontextu

Projekt vznikl ve spolupráci:

Adalbert Stifter Verein (Mnichov)
Sudetendeutsches Musikinstitut – Bezirk Oberpfalz (Řezno)
Německým kulturním fórem pro východní Evropu / Deutsches Kulturforum östliches Europa (Berlín)
Plzeňská filharmonie
Ústav pro českou literaturu Akademie věd ČR

Financováno s podporou Česko-německého fondu budoucnosti / Deutsch-Tschechischer Zukunftsfonds.

Kromě Prahy bude pořad uveden také v Plzni, Řezně, Mnichově, Berlíně a ve Výmaru:

18. 3. 2024 od 18:00, Regensburg
19. 3. 2024 od 19:00, Mnichov
10. 4. 2024 od 19:30, Plzeň 
23. 4. 2024 od 19:30, Berlín
24. 4. 2024 od 18:30, Výmar


Akce se koná v přízemí muzea, sál klubu Lávka.

Vstupné: 150 Kč
Vstupenky je možné zakoupit on-line nebo na místě před začátkem akce.