Přijďte se seznámit s unikátním hudebním nástrojem – čakanem

Čakan, polozapomenutý to druh zobcové flétny a nástroj našeho regionu, se od svého uvedení na koncertní pódia v Budapešti roku 1807 těšil velké popularitě po dobu asi padesáti let. Pro oblíbenou kombinaci s kytarou vznikla celá řada skladeb a posluchači budou mít příležitost setkat se i s originální kytarou asi z roku 1814. Na programu je skladba Leopolda de Blumenthala z archivu Moravského zemského muzea v Brně, dále práce nejvýznamnějšího autora čakanové hudby Johanna Ernsta Krähmera, kytaristy Franze Bathioliho a dalších komponistů.

V Národopisném muzeu Národního muzea se sídlem v Letohrádku Kinských neboli Musaionu, pocházejícím rovněž z tohoto období, ve kterém sídlí nejen sbírky lidové kultury, ale právě také múzy, si tak posluchači budou moci poslechnout výsledek proměny čakanu ze zbraně a pracovního nástroje přes vycházkovou hůl v hudební nástroj.

Po odborné přednášce17.00 h bude následovat od 18.00 h koncert Ivy Lokajíčkové (čakan), kterou doprovodí Jan Tuláček (dobová kytara). Na programu je skladba Leopolda de Blumenthala z archivu Moravského zemského muzea v Brně, dále práce nejvýznamnějšího autora čakanové hudby Johanna Ernsta Krähmera, kytaristy Franze Bathioliho a dalších komponistů.

Iva Lokajíčková získala stipendium na londýnské Royal College of Music, kde studovala zobcovou flétnu a barokní hoboj. Sólově či v rámci svého londýnského souboru Tre fontane, dua s Michaelou Ambrosi či ve spolupráci s Alenou Hönigovou a dalšími umělci interpretuje hudbu různých období od rané gotiky po raný romantismus a také 20. a 21. století. Vyučuje na Mezinárodní konzervatoři Praha.

Jan Tuláček roku 2006 absolvoval HAMU péčí prof. Milana Zelenky. Věnuje se interpertaci sólové a komorní hudby období raného romantismu na historické nástroje (Ensemble Consolazione). Jeho hra je zachycena na několika kompaktních discích a nahrávkách pro Českou televizi a Český rozhlas. Pokud zrovna nehraje, staví kytary.


Vstupné: 100 Kč