Víte, že si v Argentině můžete popovídat česky? Nebo se dokonce zapsat na lekci češtiny a užít si vystoupení folklorních souborů, které zatančí třeba polku? A když víte, kde hledat, můžete se dokonce podívat na pražské Jezulátko, nebo se setkat s pamětníky, kteří ještě pořád nezapomněli rodnou řeč svých rodičů. Právě Argentina byla jednou z hlavních bran, kterou především na začátku minulého století přicházeli do Latinské Ameriky emigranti z Evropy – i Čechoslováci. Buenos Aires a Presidencia Roque Sáenz Peña jsou města, o kterých si budeme povídat. 

Přednáší: Anna Jagošová

Anna Jagošová je kurátorkou sbírek etnografického oddělení Národního muzea a také doktorandkou Ústavu etnologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Společně s etnologií vystudovala český jazyk a literaturu a hospodářské dějiny. Zabývá se tématem interpretace tradičního folkloru v současném světě, ať už je to slovácký verbuňk, lidová píseň a tanec obecně nebo současný dětský folklor. Věnuje se problematice našich krajanů v zahraničí se zaměřením na krajanské spolky a jejich místo v komunitě Čechů za hranicemi vlasti. Pomyslný trojlístek badatelského zájmu doplňuje Sokol – historie a současnost organizace a sokolské hmotné památky (především sokolský kroj). 


Vstupné: 50 Kč