Centrum Romů a Sintů v Praze i v letošním roce pořádá cyklus několika besed propojených společnou tematikou. Druhá z nich se věnuje nuceným sterilizacím romských (a dalších) žen – snahám o jejich zastavení a odškodnění.

Zářijová debata otevře další z opomíjených témat společenské paměti i žité současnosti, kterými jsou osudy romských žen. Bude se věnovat několika otázkám týkajícím se praktik diskriminování romských žen v oblasti gynekologie, zúženě pak nedobrovolné sterilizaci v České republice, dříve v Československu, a to na základě jejich připsané etnicity, popř. na základě jejich i zdánlivého sociálního znevýhodnění. Diskuze se bude zabývat otázkou, kdy a na základě čeho k ní začalo docházet. Představí dopady těchto praktik na další život nedobrovolně sterilizovaných žen a také vývoj občanských aktivit směřujících k zastavení těchto praktik a následně k odškodňování nucenou sterilizací postižených žen. Od ledna 2022 mají tyto ženy možnost požádat o jednorázovou peněžní částku, určenou „osobám sterilizovaným v rozporu s právem“. V debatě bude také přiblížena zkušenost romských žen s tímto odškodňováním – jak probíhá a jakým novým problémům ženy-žadatelky čelí, s jakou pomocí mohou počítat a jak je tato pomoc organizována.

Pozvání do diskuze přijali:

  • Elena Gorolová, aktivistka v oblasti práv romských žen a sociální pracovnice
  • Gwendolyn Albert, nezávislá aktivistka a výzkumnice v oblasti lidských práv
  • Ruben Pellar, lingvista, překladatel a aktivista
  • Anna Štefanidesová, právnička a statutární zástupkyně v organizace Liga lidských práv

Moderuje: Lada Viková, VŠ pedagožka (působí na Katedře sociální a kulturní antropologie při FF Univerzity Pardubice) a redaktorka časopisu Romano džaniben

Cyklus diskuzních večerů je součástí doprovodných programů Centra Romů a Sintů v Praze, které je podpořeno Norskými fondy 2014–2021.


Vstupné: zdarma