Přijďte si připomenout, jakým způsobem života žili naši předkové na venkově v uplynulých třech staletích.
 
Hovořit budeme o každodenních povinnostech spojených s prací v hospodářství, kterým řemeslným činnostem se lidé nejvíce věnovali, jak trávili dny volna nebo dny sváteční. Pohovoříme také o lidovém umění a nezapomeneme ani na zvykoslovné tradice v průběhu celého roku. Závěr prohlídky bude věnován pomyslným mezníkům lidského života, jakými jsou narození a křest, svatba nebo úmrtí.
 
Stálou národopisnou expozicí Vás provede etnoložka Anna Jagošová, kurátorka z Etnografického oddělení Historického muzea Národního muzea.

Vstupné: 30 Kč + cena běžné vstupenky do muzea