Národopisné muzeum Národního muzea připravilo pro děti ve věku 5–8 let na letní prázdniny 2023 seznámení s tradičními řemesly na dvoudenních příměstských táborech.

Zkušení lektoři Národního muzea dětem představí tradiční řemesla našich předků. Dopolední řemeslnou dílnu povedou odborníci ve svém oboru, odpolední čas bude věnován hrám a sportovním aktivitám v zahradě Kinských.

Termíny a témata kurzů:

 • 3.–4. 8., 8:30–16:00 h
  Staň se mýdlařem a barvířem textilií

  První den příměstského tábora se děti seznámí se zpracováním mýdla, v druhém dni pak vyzkouší barvení textilií tradičními metodami. Dílny povedou Soňa Plháková / Kateřina Musílková. Oba dny budou doplněny poutavým výkladem v expozici muzea a sportovními aktivitami v zahradě Kinských.
 • 10.–11. 8., 8:30–16:00 h
  Staň se hrnčířem
  Po obě dopoledne se děti budou věnovat jednoduchému keramickému tvoření. Vyrobí si mozaiku nebo naglazují hrneček. Dopoledním kurzem děti provede pan Jakub Nakládal. Oba dny budou doplněny poutavým výkladem v expozici muzea a sportovními aktivitami v zahradě Kinských.
 • 31. 8–1. 9., 8:30–16:00 h
  Staň se kuchařem
  Děti si vyzkouší přípravu marmelády a také si upečou housky. Dopoledním kurzem je provede Alena Anežka Gajdušková. Oba dny budou doplněny poutavým výkladem v expozici muzea a sportovními aktivitami v zahradě Kinských.

Věk: 5–8 let (kapacita je omezená – max. 20 dětí)
Cena za příměstský tábor: 1000 Kč
Cena se snižuje na 700 Kč v případě:
– současně přihlášeného sourozence
– účastí dítěte ve více termínech
Čas konání: 8:30–16:00 h, sraz vždy u brány do zahrady Kinských (v místě protnutí Štefánikovy a Holečkovy ulice). Pro děti je zajištěn teplý oběd a pitný režim.
Další informace: Mgr. Kateřina Musílková, katerina.musilkova@nm.cz , tel.: ---

Do 5 dnů od odeslání elektronické přihlášky (níže na stránce) Vám zašleme na email závazné potvrzení rezervace místa ve vybraném termínu a variabilní symbol k uhrazení částky za jeden celodenní kurz. Přihláška nabývá své platnosti v momentě připsání platby na účet Národního muzea. Platbu je nutné uhradit do 10 dnů od obdržení variabilního symbolu, v opačném případě Vaše rezervace propadá.


Proč se zúčastnit příměstského tábora?

 • Nabízíme smysluplný a různorodý program:
  • řemeslné kurzy pod vedením odborného garanta
  • návštěvu výstav a expozic v Národopisném muzeu Národního muzea
  • sportovní a týmové aktivity
  • výtvarné a dramatické dílny
 • Zaručujeme odborný dohled s profesionálními instruktory.
 • Děti trávící prázdniny v Praze se mohou vzdělávat, bavit a potkat nové kamarády při smysluplných činnostech všestranně rozvíjejících jejich schopnosti.

Přihláška na dvoudenní příměstský tábor

Datum a téma
Jméno a příjmení dítěte
Datum narození
Rodné číslo
Zdravotní pojišťovna
Bydliště
Jméno a příjmení rodiče (zákonného zástupce)
Telefon (rodiče)
E-mail (rodiče)
Cena příměstského tábora bude uhrazena
V případě požadavku na zaslání faktury pro Vašeho zaměstnavatele uveďte jeho přesnou fakturační adresu

Fotoalbum