Letošní Národopisná slavnost bude tentokrát věnována živému odkazu tradiční lidové hudby Čech – dudácké muzice. Letošního programu se zúčastní významné folklorní soubory z Chodska, Pošumaví, Doudlebska a jihočeských Blat. Dudy, dudáci a dudácká kultura obecně budou základním tématem nejen hudebně tanečního programu, ale i besedy s předními dudáky, na pódiu se sejdeme s hlavními představiteli dudácké muziky – známými dudáky i mladými nositeli jejich odkazu. V dílnách muzea se seznámíte také s výrobou dud, kterou předvede Nositel tradice lidového řemesla v oblasti tvorby tohoto historického a dosud živě užívaného hudebního nástroje.

Program slavnosti:

sobota  18. 5. 2019

15.00 h (Hala Národopisného muzea)

 • Zahájení slavnosti
 • Dudy a dudáci ve folklorní tradici
  beseda s předními dudáky z Čech a Moravy

17.00 h (Terasa za Národopisným muzeem)

 • Z Postřekova k Ševětínu
  procházka krajem českých dudáků
  Účinkují: Národopisný soubor Postřekov, Dudácká muzika ZUŠ Strakonice, Prácheňský soubor písní a tanců Strakonice, Jihočeský soubor písní a tanců Úsvit České Budějovice, Blaťácký soubor Ševětín, jako sólisté vystoupí přední čeští dudáci.

13.00–17.00 h (Dílny Národopisného muzea)

 • Ukázky mistrovských nástrojů a tvorby dud
  Nositel tradice lidového řemesla pan Pavel Číp s rodinou

 

neděle 19. 5. 2019

14.30 h (Terasa za Národopisným muzeem)

 • Na dudáckou notu
  nedělní odpoledne se soubory z dudáckých krajů
  Účinkují: Národopisný soubor Postřekov, Prácheňský soubor písní a tanců Strakonice,  Blaťácký soubor Ševětín, muziky a sólisté

Režie programu a průvodní slovo k pořadům: Jiřina Langhammerová


Národopisnou slavnost pořádají:
Národopisné muzeum Národního muzea
Národní informační a poradenské středisko pro kulturu – útvar Artama Praha
Sdružení pro dětskou taneční tvořivost,  z. s.

Slavnost se koná pod záštitou primátora hlavního města Prahy MUDr. Zdeňka Hřiba.

Pořadatelé děkují Ministerstvu kultury, hlavnímu městu Praha a OSA za finanční podporu.

Vstup zdarma