Cestujete rádi po venkovských regionech naší republiky? Pak vaše oči jistě mnohokrát přitáhly dodnes dochované doklady tradičního venkovského stavitelství – lomenice severočeských chalup, hrázděné statky na Chebsku, přikrčená roubená stavení na Valašsku či bohatě malovaná zděná architektura na Slovácku. Jejich dnešní podoba je výsledkem dlouhodobého vývoje, který se snaží od konce 19. století zachytit generace etnografů, architektů či umělců. Ve své době měli k dispozici jen papír a tužku, někteří možná fotoaparát, ale i s těmito omezenými prostředky vytvořili bohaté dokumentační sbírky, které dnes můžeme využít k poznání tradičního stavitelství i v kombinaci s nejmodernější počítačovou technikou. Odhalme nyní v naší výstavě tajemství dokumentace lidové architektury z první poloviny 20. století a navštivme spolu takovou „papírovou ves“.

Výstava vznikla ve spolupráci s Etnologickým ústavem AV ČR a Českým vysokým učením technickým v Praze.

Publikace a suvenýry

Fotoalbum

Dům severovýchodních Čech, Borovnice (okr. Trutnov)

Dům severovýchodních Čech, Borovnice (okr. Trutnov)

Nákres usedlosti ve Zbožici, L. Koreček, 1942

Nákres usedlosti ve Zbožici, L. Koreček, 1942

Severočeský dům, Krásná ves, č.p. 9 a 11 (okr. Mladá Boleslav)

Severočeský dům, Krásná ves, č.p. 9 a 11 (okr. Mladá Boleslav)

Studenti zaznamenávající exteriéry vesnických staveb při exkurzi v terénu do Pojizeří, 1926

Studenti zaznamenávající exteriéry vesnických staveb při exkurzi v terénu do Pojizeří, 1926

Usedlost ve Zbožici, L. Koreček, 1942

Usedlost ve Zbožici, L. Koreček, 1942

Výstavní dědina na Národopisné výstavě českoslovanské – D. Jurkovič, J. Vejrych, plánek z r. 1894

Výstavní dědina na Národopisné výstavě českoslovanské – D. Jurkovič, J. Vejrych, plánek z r. 1894

Pohled do výstavy

Pohled do výstavy

Pohled do výstavy

Pohled do výstavy

Pohled do výstavy

Pohled do výstavy

Pohled do výstavy

Pohled do výstavy

Pohled do výstavy

Pohled do výstavy

Pohled do výstavy

Pohled do výstavy

Pohled do výstavy

Pohled do výstavy

Pohled do výstavy

Pohled do výstavy

Pohled do výstavy

Pohled do výstavy

Pohled do výstavy

Pohled do výstavy