Přijďte se pohroužit do tvarování povrchů a struktur. Nabízíme workshop skládaného reliéfu s prvky sochařství. Činnost bude rozdělena na tvarování a zdobení klasického motivu. Vhodné pro účastníky od 8 let výše. Doba vyhotovení, tj. vyschnutí a vypálení cca 2 týdny.
Cena: 700 Kč/účastník


Workshopy jsou vhodné pro začátečníky i mírně pokročilé se zájmem vyzkoušet různé postupy tvoření z hlíny. Jednotlivé lekce vede zkušený lektor BcA. Jakub Nakládal, který má s vedením kurzů keramiky pro dospělé i děti dlouholeté zkušenosti. Svou kvalifikaci nabyl při studiích keramiky a sochařství v Uherském Hradišti a Fakultě umění Ostravské Univerzity. Tvorba Jakuba Nakládala se vyznačuje realistickým pojetím modelace, odléváním forem, prací na hrnčířskému kruhu a užitím volné kresby v dekoraci. Ve svých kurzech rád konzultujte nápady účastníků, čímž posouvá jejich záměry.


Keramické výrobky budou vypálené v peci Národopisného muzea. Součástí ceny kurzů je materiál a vypálení výrobku.

Kontaktní osoba: Kateřina Musílková, katerina.musilkova@nm.cz, tel.: 725 773 909

Vstupenku je možné zakoupit on-line. Při nákupu vstupenky, prosíme, uvádějte své telefonní číslo, abychom vás mohli v případě jakékoliv změny kontaktovat. Předem děkujeme.