Vytvořte si zrcadlo, ozdobte si desku stolu (kterou si přinesete) nebo si vytvořte domovní znamení v antickém, byzantském nebo zcela volném stylu. Výroba zahrnuje představu, lepení a spárování. Výrobek je možné po workshopu odnést domů. Vhodné pro účastníky od 10 let výše.
Cena: 1.000 Kč/účastník


Workshopy jsou vhodné pro začátečníky i mírně pokročilé se zájmem vyzkoušet různé postupy tvoření z hlíny. Jednotlivé lekce vede zkušený lektor BcA. Jakub Nakládal, který má s vedením kurzů keramiky pro dospělé i děti dlouholeté zkušenosti. Svou kvalifikaci nabyl při studiích keramiky a sochařství v Uherském Hradišti a Fakultě umění Ostravské Univerzity. Tvorba Jakuba Nakládala se vyznačuje realistickým pojetím modelace, odléváním forem, prací na hrnčířskému kruhu a užitím volné kresby v dekoraci. Ve svých kurzech rád konzultujte nápady účastníků, čímž posouvá jejich záměry.


Kontaktní osoba: Kateřina Musílková, katerina.musilkova@nm.cz, tel.: 725 773 909

Vstupenku je možné zakoupit on-line. Při nákupu vstupenky, prosíme, uvádějte své telefonní číslo, abychom vás mohli v případě jakékoliv změny kontaktovat. Předem děkujeme.