Cyklus filmů, na kterém se společně podílejí Národní filmový archiv a Národní muzeum, doprovází výstavu Vlastním hlasem pořádanou Národním muzeem u příležitosti 100. výročí volebního práva žen.

14. 9. 2019 od 18.00 h / Advokátka Věra
Režie: Martin Frič
ČSR 1937 / 79 min. / HD
Hrají: Oldřich Nový, Truda Grosslichtová, Theodor Pištěk, Rudolf Deyl

První republika ve své ústavě zakotvovala rovnoprávnost ženy. Změnila se však společenská očekávání? Jak skončí úsilí mladé právničky Věry Donátové uspět v profesi, ke které ženy ještě před nedávnem neměly přístup? Limity prvorepublikové ženské emancipace v kinematografie třicátých let.

Úvodní slovo: Jitka Gelnarová (oddělení novodobých českých dějin Národního muzea a hlavní autorka výstavy Vlastním hlasem)

Projekce probíhají v kině Ponrepo, Bartolomějská 11, Praha 1.


Cyklus bude pokračovat dalšími projekcemi až do prosince 2019.

Více informací na https://nfa.cz/cz/kino-ponrepo/cykly/?a=29735-vlastnim-hlasem