V červnu 2019 si připomínáme 100 let od chvíle, kdy ženy v českých zemích mohly poprvé volit a být voleny na základě všeobecného a rovného volebního práva. Volební právo žen bylo výsledkem mnohaletého úsilí ženských aktivistek a jejich podporovatelů. Procházka nás přenese na místa, kde se aktivistky na počátku 20. století scházely, dojednávaly taktiku, pořádaly schůze a manifestovaly.


Provází: Jitka Gelnarová
Vstupné: 30 Kč
Sraz u Café Tramvaj na Václavském náměstí.